Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Hae Vaasan monikulttuurisuusneuvoston jäseneksi 31.8. mennessä!

Julkaistu: 4.8.2023

Vaasan monikulttuurisuusneuvosto hakee monikulttuurista väestöä edustavia jäseniä mukaan toimintaansa. Haku kestää koko elokuun ajan ja päättyy 31.8.

Haussa on kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä, joiden tulee edustaa iän, sukupuolen sekä kulttuuri- ja kielitaustan puolesta mahdollisimman monipuolisesti Vaasan monikulttuurista väestöä.

Monikulttuurisuusneuvoston jäseniksi haetaan kehittämismyönteisiä henkilöitä, jotka ovat valmiita vahvistamaan maahan muuttaneiden henkilöiden hyvinvointia ja asemaa Vaasassa. Heidän tulee osata vähintään kohtalaisesti joko suomea tai ruotsia, sillä neuvostossa puhutaan molempia kieliä.

Monikulttuurisuusneuvoston keskeisenä tehtävänä on tehdä erilaisia esityksiä ja aloitteita kaupungin viranomaisille kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluiden kehittämisestä. Samalla sen tulee edistää poikkihallinnollista yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja lisätä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa maahan muuttaneiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

Muita tärkeitä tehtäviä ovat esimerkiksi kotouttamisohjelman toteutumisen seuraaminen, toimialaan kuuluvan tiedotuksen ja neuvonnan järjestäminen, vuosittaisen toimintakertomuksen tekeminen sekä muiden kaupungin hallituksen sille antamien asioiden käsitteleminen.

Neuvosto kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja kokoukset ovat yleensä torstaisin klo 16.30 alkaen. Kokouksista maksetaan palkkio.

 

Mikäli kiinnostuit, hae jäseneksi 31.8. mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake täällä.

 

Lue lisätietoa monikulttuurisuusneuvoston tehtävistä ja katso yhteystiedot.