Förbigå menyn
två kvinnor tittar på datorn.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Sök till Vasas råd för kulturell mångfald senast 31.8!

Publicerad: 4.8.2023

Vasas råd för kulturell mångfald söker medlemmar som representerar den mångkulturella befolkningen och vill vara med i verksamheten. Ansökningstiden är hela augusti och går ut 31.8.

Det som söks är sex ordinarie medlemmar och sex ersättare, och de ska till ålder, kön samt kulturell och språklig bakgrund representera den mångkulturella befolkningen i Vasa så mångsidigt som möjligt.

Som medlemmar i rådet för kulturell mångfald söks personer som är positiva till utveckling och beredda att förstärka invandrarnas välmående och ställning i Vasa. De bör kunna antingen finska eller svenska åtminstone någorlunda bra, eftersom båda språken talas i rådet.

En central uppgift för rådet för kulturell mångfald är att lämna in olika slags förslag och initiativ till stadens myndigheter om åtgärder som främjar integrationen och om hur servicen kan utvecklas. Samtidigt bör rådet främja tväradministrativt samarbete mellan olika myndigheter samt öka dialogen och samverkan med invandrare och de organisationer som representerar dem.

Andra viktiga uppgifter är till exempel att följa upp genomförandet av integrationsprogrammet, ordna den informering och rådgivning som hör till sektorn, utarbeta den årliga verksamhetsberättelsen samt behandla andra frågor som stadsstyrelsen ger rådet.

Rådet samlas cirka fem gånger per år och mötena hålls i allmänhet på torsdagar med början kl. 16.30. För mötena betalas arvode.

Ifall du blev intresserad, ansök om att bli medlem senast 31.8 genom att fylla i anmälningsblanketten  här.

 

Mera information om uppgifter och kontaktuppgifter till rådet för kulturell mångfald finns här.