Ohita valikko

Monikulttuurisuusneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa neuvoston Monikulttuurisuusneuvoston toimikaudekseen.

Puheenjohtaja Lotta Alhonnoro
Varapuheenjohtaja Ramieza Mahdi
Esittelijä Hanna Kakko, Ritva Mertaniemi
Nuorisovaltuuston edustaja
Pöytäkirjanpitäjä Riitta Kevari
Kaupunginhallituksen toimikausi: 1.8.2021 – 31.5.2023

Kokouspäivät 2023

Yliviivattu kokous on peruttu.

helmikuu 9.2.
huhtikuu 13.4.
toukokuu 25.5.

lokakuu 5.10.
marraskuu 23.11.

Kokouspäivät 2022

Yliviivattu kokous on peruttu.

toukokuu 5.5.
kesäkuu 2.6.

elokuu 25.8.
syyskuu 29.9.
marraskuu 24.11.

 

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkistetut kokouspöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla

Vaasan kaupungin kotouttamisohjelma
Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman selvitysosa

Vaasan monikulttuurisuusneuvoston kannanotto hyvien väestösuhteiden puolesta (pdf)

Tietoa Monikulttuurisuusneuvostosta

Kaupunginhallitus asettaa monikulttuurisuusneuvoston toimikaudekseen. Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, joka osaltaan edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin.

Vuonna 2006 perustettu Maahanmuuttajaneuvosto muuttui Monikulttuurisuusneuvostoksi vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen.

Neuvoston kokoonpano:

jäsen + varajäsen
Kaupunginhallitus 1 + 1
Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto1+ 1
Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 + 1
Koulutuslautakunta 2 + 2
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 1 + 1
Kaupunkiympäristölautakunta 1 + 1
Maahanmuuttajien edustajat 6 + 6
Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.
Monikulttuurisuusneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, joka ehdottaa neuvostoon kuutta (6) maahanmuuttajajäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävät

Monikulttuurisuusneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:

 1. tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluiden kehittämisestä, jotka vahvistavat maahan muuttaneiden henkilöiden ja perheiden hyvinvointia, asemaa sekä kahdensuuntaista kotoutumista
 2. edistää keskinäistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten välillä sekä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa maahan muuttaneiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa
 3. seurata kotouttamisohjelman toteutumista yhdessä muiden keskeisten toimielinten kanssa
 4. järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
 5. antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
 6. käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Muut määräykset

Monikulttuurisuusneuvoston kokouksissa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.
Neuvoston sihteerin tehtävät hoitaa hyvinvointijohtajan määräämä kotouttamisesta vastaava työntekijä.
Monikulttuurisuusneuvoston asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Lisätietoja

Esittelijä Hanna Kakko
p. +358 40 087 7217
s-posti hanna.kakko@vaasa.fi

Esittelijä Ritva Mertaniemi
p. +358 40 616 3962
s-posti ritva.mertaniemi@vaasa.fi

Welcome office palveluneuvoja Petra Winberg
p. +358 6 325 1551
s-posti welcome.office@vaasa.fi

Vastaanottokeskus johtaja Anna Kemi
p. +358 40 066 1566
s-posti anna.kemi@vaasa.fi

 

Tietoa Monikulttuurisuusneuvostosta

Kaupunginhallitus asettaa monikulttuurisuusneuvoston toimikaudekseen. Neuvosto on neuvoa-antava toimielin, joka osaltaan edistää maahanmuuttajien kotouttamista ja pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajille annettaviin palveluihin.

Vuonna 2006 perustettu Maahanmuuttajaneuvosto muuttui Monikulttuurisuusneuvostoksi vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen.

Neuvoston kokoonpano:

jäsen + varajäsen
Kaupunginhallitus 1 + 1
Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto1+ 1
Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 + 1
Koulutuslautakunta 2 + 2
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 1 + 1
Kaupunkiympäristölautakunta 1 + 1
Maahanmuuttajien edustajat 6 + 6
Kaupunginhallitusta edustava jäsen nimetään monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta.
Monikulttuurisuusneuvoston apuna ja valmisteluelimenä toimii asiantuntijaryhmä, joka ehdottaa neuvostoon kuutta (6) maahanmuuttajajäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävät

Monikulttuurisuusneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tehtävänä on:

 1. tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluiden kehittämisestä, jotka vahvistavat maahan muuttaneiden henkilöiden ja perheiden hyvinvointia, asemaa sekä kahdensuuntaista kotoutumista
 2. edistää keskinäistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten välillä sekä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa maahan muuttaneiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa
 3. seurata kotouttamisohjelman toteutumista yhdessä muiden keskeisten toimielinten kanssa
 4. järjestää toimialaansa kuuluvaa tiedotusta ja neuvontaa
 5. antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomus
 6. käsitellä muut kaupunginhallituksen sille antamat asiat.

Muut määräykset

Monikulttuurisuusneuvoston kokouksissa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.
Neuvoston sihteerin tehtävät hoitaa hyvinvointijohtajan määräämä kotouttamisesta vastaava työntekijä.
Monikulttuurisuusneuvoston asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Lisätietoja

Esittelijä Hanna Kakko
p. +358 40 087 7217
s-posti hanna.kakko@vaasa.fi

Esittelijä Ritva Mertaniemi
p. +358 40 616 3962
s-posti ritva.mertaniemi@vaasa.fi

Welcome office palveluneuvoja Petra Winberg
p. +358 6 325 1551
s-posti welcome.office@vaasa.fi

Vastaanottokeskus johtaja Anna Kemi
p. +358 40 066 1566
s-posti anna.kemi@vaasa.fi

 

Monikulttuurisuusneuvosto kokoontuu

torstaisin klo 16.30, valtuustosalissa, Vaasanpuistikko 10