Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Katto

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Hulevesilaskut toimitetaan huhtikuussa

Vaasan kaupungin vuoden 2020 hulevesimaksujen laskut toimitetaan huhtikuun puoleen väliin mennessä. Maksu peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta ja haltijoilta, ja sillä katetaan hulevesijärjestelmän käyttö-, ylläpito- ja rakentamiskustannuksia.

Hulevesimaksu peritään kunnalle sen hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Hulevesijärjestelmä käsittää hulevesiviemäreiden lisäksi avo-ojat, hulevesikaivot sekä erilaiset hulevesien hallintaratkaisut kuten painanteet, viivytysaltaat, kosteikot- ja suodatusratkaisut.

Vaasassa hulevesimaksu peritään taksan mukaisesti kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevan rakennetun kiinteistön omistajalta tai haltijalta asemakaava-alueella kiinteistön koon perusteella.

Hulevesijärjestelmän avulla hallitaan myös yleisten alueiden kuten puistojen ja katualueiden hulevesiä. Tämän vuoksi hulevesimaksu peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevan kiinteistön omistajalta tai haltijalta myös siinä tapauksessa, kun kiinteistöä ei ole liitetty kaupungin hulevesijärjestelmään tai hulevesijärjestelmä ei välittömästi palvele kyseistä kiinteistöä alueella.

Laskutuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 682/2014 (MRL 103 n §).

Hulevesimaksut kiinteistöjen omistajille ja -haltijoille

Voimassa olevassa taksassa kiinteistöt on jaettu kuuteen (6) eri maksuluokkaan kokonsa perusteella. Valtaosalla laskutettavista kiinteistöistä maksun suuruusluokka on 25-300 €/vuosi. Esimerkiksi 750 m² omakotitontin hulevesimaksu on 25 €/vuosi. Kooltaan yli 10 000 m2 kiinteistöjen maksukatto on 2000 €/vuosi.

Maksu määräytyy teknisen lautakunnan 14.10.2015 § 131 hyväksymän taksan määräämisperusteiden mukaan. Laskutuksessa käytetään vuoden 2019 viimeisen päivän omistaja- tai haltijatietoja. Tiedot perustuvat Vaasan kaupungin Kiinteistötoimen ja Maanmittauslaitoksen rekisteritietoihin.

Lisätietoa hulevesimaksuista ja vastauksia hulevesiä koskeviin kysymyksiin www-sivuillamme.

Julkaistu: 16.03.2020