Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajaa koskevan erityistoimivallan

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.3.2020 muun muassa poikkeusolojen valmiussuunnitelmaa.

Kokonaisvarautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin muodostuu koko kaupunkia koskevasta valmiussuunnitelman yleisestä osasta sekä toimialojen valmiussuunnitelmista ja tulosalueiden ja liikelaitosten tilannekorteista. Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Jos valtuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä päätöksentekoa, kunnanhallituksella on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat kunnan hallinnon järjestämistä, johto- ja hallintosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä asioista. Kunnanhallituksen on mahdollisimman pian saatettava em. päätökset valtuuston päätettäviksi. Kunnanhallituksen päätös on voimassa, kunnes valtuusto on päättänyt asiasta.

Poikkeusolojen ja vakavien uhka- ja häiriötilanteiden varalta valmiussuunnitelmaa hyväksyttäessä päätettiin myös siirtää kaupunginjohtajalle toiminta- ja päätösvaltaa silloin, kun häiriö- tai kriisitilanteen tai poikkeusolon hoitamiseksi tarvitaan välttämätöntä päätöstä.

Koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajaa koskevan erityistoimivallan 16.3.2020 alkaen.

Päätös menee edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Seuraa sivua: Tietoa koronaviruksesta

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

Julkaistu: 17.03.2020