Ohita valikko
lapsi leikkii päiväkodissa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Lapsiperheiden hyvinvointia selvitetty laajasti kuudessa kunnassa

Julkaistu: 25.11.2021

Valtakunnallisessa Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa on luotu ainutlaatuista tilannekuvaa Tampereen, Ylöjärven, Vantaan, Porin, Vaasan ja Laihian lapsiperheiden hyvinvoinnista. Aineisto on koottu kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä, ja se kattaa yhteensä lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta. Vastaavanlaista analyysiä ei ole aikaisemmin Suomessa tehty.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsittiin uusia, tilannetietoon perustuvia toimintamalleja lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen.

Vaasalaisilla ja laihialaisilla lapsiperheillä on hyvinvoinnin peruspilarit kunnossa

Kerätyt ja analysoidut tiedot kertovat, että suurella osalla vaasalaisista ja laihialaisista lapsiperheistä on hyvinvoinnin peruspilarit kunnossa. Lapsiperheiden hyvinvointi näyttäytyy hyvin samankaltaisena sekä Vaasassa että Laihialla. Alueella on kuitenkin hyvin paljon erilaisia asuinalueita.

– Vaasassa on erityisen paljon perheitä, joissa on teini-ikäisiä lapsia. Vaasalaisilla perheillä on vähemmän muuttoja. Laihialla sen sijaan on hiukan enemmän pienten lasten perheitä sekä enemmän muuttavia perheitä, kertoo tuloksista projektikoordinaattori Sanni Tuomiaho.

Hankkeessa tehty kehitystyö on tärkeä avaus laajemmalle tiedon hyödyntämiselle ja ennen kaikkea asukkaiden elämäntilanteiden paremmalle ymmärtämiselle.

Yhteiskunnallisesti merkittävää ja ainutlaatuista kehittämistyötä Suomessa

Lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsittiin uudenlaisia toimintamalleja tiedolla johtamiseen. Kerätty tieto on yhteiskunnallisesti merkittävää, koska vastaavanlaista analyysiä ei ole koskaan aiemmin tehty Suomessa. Hankkeen otanta on merkittävä, sillä se kattaa lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta. Lapsiperheistä on tunnistettu 100 yleisintä perhetyyppiä, jotka on ryhmitelty kymmeneen ryhmään palveluntarpeen avulla.

– Lapsiperheiden tilannekuvan analyysin tulokset kertovat, että lapsiperheiden monimuotoistuminen tuo uudenlaisia vaatimuksia lapsiperheiden palvelujärjestelmälle. Yli kolmannes perheistä tarvitsee sosiaalisen verkoston tukea ja reilu 10 prosenttia tarvitsee moniammatillista kannattelevaa tukea erillisten palvelujen sijaan. Tilannekuva auttaa tunnistamaan eri alueiden palvelutarpeiden määrän ja luonteen. Kunnat eivät voi rakentaa palveluverkostojaan vain perheiden määrän perusteella, vaan kuntien pitää ymmärtää palveluiden ja tuen tarpeen moninaisuus, kertoo Goforen johtava konsultti Petri Takala.

Hankkeen aineistoja on käsitelty ainoastaan väestötasolla; kaupungeittain ja postinumeroalueilla. Tiedoista ei tunnisteta yksittäisiä perheitä. Kun tietoja lapsiperheistä on hyödynnetty, on eettinen arviointi kulkenut mukana koko hankkeen ajan.

Tiedot auttavat ymmärtämään lapsiperheiden nykytilaa sekä tukevat lapsiperheiden palvelujen kohdentamista ja kehittämistä

Ajantasainen tilannekuva lapsiperheiden hyvinvoinnista mahdollistaa paremman palveluiden järjestämisen, organisoitumisen ja johtamisen.

– Lapsiperheiden edistynyt analytiikka – tyyppinen työ antaa kauan kaivatun uuden ja kirkkaan tilannekuvan perheiden tilanteeseen. Nyt tarvitaan myös tekoja, vahvistaa Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen yliopistolehtori Jenni Airaksinen.

Lapsiperhetiedon avulla on luotu jaettua ymmärrystä kuntien lapsiperheiden tilasta. Tieto tuo näkyväksi asiakastyössä tunnistettuja teemoja ja helpottaa palvelujen kehittämistä suuntaan, joka takaa kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelujen käyttöön. Lapsiperhetieto tuo myös näkyviin palvelutarpeita, jotka ovat aiemmin voineet jäädä keskiarvojen taakse piiloon.

Hankkeen tarkemmat tulokset ja julkaistut materiaalit

Hankkeen tarkempia tuloksia voit tarkastella tulosliitteestä: Lapsiperheiden edistynyt analytiikka –tulosliite 25.11.2021 (pdf)

LEA-hanke (Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa) on saanut kehitystyölle valtionavustusta valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020–2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutettiin neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastasi hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Lue uutinen myös hankkeen toimittajan Goforen sivulta.

Hankkeen verkkosivu:  Lapsiperheiden palvelut ja edistynyt analytiikka