Förbigå menyn
lapsi leikkii päiväkodissa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Välbefinnandet bland barnfamiljer har utretts övergripande i sex kommuner

Publicerad: 25.11.2021

Uppdaterad: 1.12.2021

Inom det riksomfattande projektet gällande avancerad analys för barnfamiljer (LEA) har en unik lägesbild skapats över välbefinnandet bland barnfamiljer i Tammerfors, Ylöjärvi, Vanda, Björneborg, Vasa och Laihela. Materialet har sammanställts från tio nationella registerkällor, och det täcker totalt nästan 80 000 barnfamiljer i sex kommuner. Någon motsvarande analys har inte gjorts i Finland tidigare.

Inom projektet som utreder skillnader i välbefinnandet bland barn, unga och barnfamiljer sökte man nya verksamhetsmodeller baserade på situationsuppgifter för att utveckla tjänsterna för barnfamiljer.

Barnfamiljerna i Vasa och Laihela har grundpelarna för välbefinnande i ordning

Den insamlade och analyserade informationen avslöjar att en stor del av barnfamiljerna i Vasa och Laihela har grundpelarna för välbefinnande i ordning. Barnfamiljernas välbefinnande visar sig på ett väldigt liknande sätt både i Vasa och i Laihela. I området finns det dock väldigt många olika bostadsområden.

– I Vasa finns det särskilt många familjer med barn i tonåren. Familjer i Vasa flyttar mindre. I Laihela finns det däremot lite fler familjer med mindre barn och familjer som flyttar mer, säger projektkoordinator Sanni Tuomiaho om resultaten.

Samarbetet som gjorts inom projektet är en viktig start för mer omfattande utnyttjande av informationen och framför allt för bättre förståelse för invånarnas livssituationer.

Ett samhällsmässigt betydande och unikt utvecklingsarbete i Finland

Inom projektet som reder ut skillnader i välbefinnandet bland barn, unga och barnfamiljer sökte man efter verksamhetsmodeller för att leda genom kunskap. Den insamlade informationen är samhällsmässigt betydande, eftersom ingen motsvarande analys har gjorts tidigare i Finland. Projektets sampel är betydande, eftersom det täcker nästan 80 000 barnfamiljer i sex kommuner. Bland barnfamiljerna har man identifierat de 100 vanligaste familjetyperna, som har delats in i tio grupper  med hjälp av servicebehovet.

Projektmaterialet har behandlats enbart på befolkningsnivå: stadsvis och i postnummerområden. Enskilda familjer kan inte identifieras utifrån informationen. Då uppgifterna om barnfamiljerna har utnyttjats, har den etiska bedömningen följt med under hela projektet.

Informationen hjälper till att förstå barnfamiljernas nuläge samt stöder riktandet och utvecklandet av tjänsterna för barnfamiljer

En uppdaterad lägesbild över barnfamiljernas välbefinnande gör det möjligt att anordna, organisera och leda tjänsterna på ett bättre sätt.

– När man ser de alla familjernas möjliga situationer, man börjar undra hur väl vårt servicesystem kan handla allt komplexitet från olika slags behov, konstaterar Gofore Oyj:s ledande konsult Petri Takala som deltar i projektet.

Med hjälp av informationen om barnfamiljerna har man skapat delad förståelse för situationen bland barnfamiljerna i kommunerna. Informationen belyser teman som identifierats i klientarbetet och underlättar utvecklandet av tjänsterna i en riktning som garanterar jämlika möjligheter för alla kommuninvånare vid användningen av tjänsterna. Därtill lyfter informationen fram servicebehov som tidigare har kunnat vara dolda bakom medeltalen.

Mer detaljerade resultat och publicerat material

Du kan ta del av mer detaljerade projektresultat i den bifogade resultatbilagan: Resultatbilaga avancerad analys för barnfamiljer LEA (pdf).

Projektet om en avancerad analys i den kunskapsbaserade ledningen av servicen för barnfamiljer inom kommunorganisationen (LEA) har för utvecklingsarbetet beviljats statsunderstöd ur Finansministeriets incitamentssystem för digitalisering i kommunerna för åren 2020−2021. Det riksomfattande projektet genomfördes inom ramen för fyra delprojekt: Vasa−Laihela, Tammerfors−Ylöjärvi, Vanda och Björneborg. Tammerfors administrerar det gemensamma projektet och ansvarar för ekonomin. Gofore Oyj ansvarade för processen med att genomföra projektet och för hanteringen av innehållet.

Projektets webbplats: Service för barnfamiljer och avancerad analys