Ohita valikko
Lohdutus

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Omaishoitajat voivat jatkossa ostaa palvelusetelillä myös siivousapua

Julkaistu: 6.5.2021

Yli 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoidon palvelusetelin käyttö laajennetaan koskemaan myös siivouspalveluita omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseksi. Ehdotus muutokseen saatiin Vaasan seudun omaishoitajat ry:ltä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta kokouksessaan 20.4.2021. Muutos astuu voimaan 18.5.2021 alkaen.

Omaishoidon tuen palveluseteli on Vaasan kaupungin yksi tapa järjestää omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät, joita on kolme päivää kuukaudessa. Palvelusetelillä hoidettavalle voi ostaa tarvittavaa hoitoa ja palvelua omaishoitajan vapaan ajaksi. Yhden palvelusetelin arvo on kaikille asiakkaille sama eli 120 euroa.

– Tämä on todella hieno ja odotettu asia myös kotihoidon puolesta. Vuosina 2018-2019 käynnissä ollut Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla osoitti, että omaishoitajat hyötyvät siivousavusta, kertoo kotihoidon johtaja Paula Olin.

Muita käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat intervallihoito, läheislomitus ja päivätoiminta. Palveluseteliä ei ole aikaisemmin saanut käyttää siivousapuun.

Siivousapu koetaan todelliseksi vapaapäiväksi

Vaasan seudun omaishoitajat ry / Vasanejdens Närståendevårdare rf lähetti 4.3.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnalle kirjeen, jossa he esittävät palvelusetelin käytön laajentamista siivouspalveluihin.

Perusteluna kerrotaan, että monen omaishoitajan päivä kuluu hoidettavasta huolehtimiseen niin, ettei ehdi siivota tai siihen ei enää yksinkertaisesti riitä voimia. Kirjeessä todetaan, että ”Se vasta olisi hoitajalle vapaapäivä, jos joku muu siivoaisi ja hän saisi keskittyä hoidettavaan.”

Myös kirjeessä nostetaan Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla, jossa lähes kaikki mukana olleista ostivat siivousapua sekä esimerkkikaupunkeina Rauma ja Lahti, joissa palveluseteliä saa käyttää myös siivoukseen.

Kirjeessään he tuovat esille, että käytännössä läheskään kaikki hoitajat eivät voi pitää vapaitaan tarjotusta palvelusetelistä huolimatta. Tähän syynä on joko se, että hoidettava ei halua kotiin ulkopuolista apua tai se, että intervallipaikan hoitoon ei luoteta eikä sinne siksi haluta mennä. Useilta omaishoitajalta jää vuoden mittaan käyttämättä ansaittuja vapaapäiviä ja palveluseteleitä.

Omaishoitaja voi pitää vapaansa kuukausittain tai hän voi säästää niitä ja pitää kerralla useampia päiviä. Vapaat pidetään kalenterivuosittain.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi siirtyy vuoden 2022 alusta kokonaisuudessa Pohjanmaan hyvinvointialueelle, siksi jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueella tullaan laatimaan yhtenäiset palvelukriteerit hyväksyttäväksi hyvinvointialueen valtuustolle.

Lisätietoja omaishoidosta: Omaishoidon tuki