Förbigå menyn
Lohdutus

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Närståendevårdarna kan i fortsättningen även köpa städhjälp med servicesedel

Publicerad: 6.5.2021

Användningen av servicesedeln inom närståendevården för personer som fyllt 18 år utvidgas till att även beröra städservice för att stöda välbefinnandet hos närståendevårdarna. Förslaget till förändringen kom från Vasanejdens närståendevårdare rf. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om ärendet under sitt möte 20.4.2021. Förändringen träder ikraft fr.o.m. 18.5.2021.

Servicesedeln inom stödet för närståendevård är en av metoderna Vasa stad ordnar de i lagen stadgade ledigheterna för närståendevårdare, som är tre dagar i månader. Genom servicesedel går det att åt den vårdade köpa den vård och service som behövs medan närståendevårdaren är ledig. Värdet på en servicesedel är samma för alla klienter, dvs. 120 euro.

– Detta är mycket fint, och även å hemvårdens vägnar har detta varit efterlängtat.  Försöket med Personlig budget som genomfördes i Österbotten under åren 2018-2019 visade, att närståendevårdarna har nytt av städhjälp, berättar hemvårdschef Paula Olin.

Andra alternativ som finns till förfogande är intervallvård, närståendevikariering och dagverksamhet. Servicesedlar har tidigare inte kunnat användas för städhjälp.

Städhjälp upplevs som en verklig ledig dag

Vaasan seudun omaishoitajat ry / Vasanejdens närståendevårdare rf skickade 4.3.2021 ett brev till social- och hälsovårdsnämnden, där de föreslog att användningen av servicesedeln utvidgas till att även omfatta städservice.

Som motivering nämns att flera närståendevårdares dagar går åt till att sköta om den vårdade så, att ingen tid finns för städning eller också räcker krafterna och orken helt enkelt inte till. I brevet konstateras att ”Det först skulle vara en ledig dag åt vårdaren, ifall någon annan skulle städa och vårdaren själv fick fokusera på den vårdade.”.

Även i brevet lyfts försöket med personlig budget i Österbotten fram, där nästan alla som deltagit köpte städhjälp och som exempelstäder nämns Raumo och Lahtis, där servicesedlar även får användas för städning.

I sitt brev för de fram att så gott som inga vårdare kan hålla sina ledigheter trots de erbjudna servicesedlarna. En orsak till detta är antingen att den vårdade inte önskar utomstående hjälp i sitt hem, eller att man inte litar på vården i intervallplatsen, och man därför inte vill åka dit. Från flera närståendevårdare lämnar många förtjänade lediga dagar och servicesedlar oanvända under årets lopp.

Närståendevårdaren kan hålla sina ledigheter månatligen eller också kan denne spara ledigheterna och hålla flera dagar ledigt i ett sträck. Ledigheterna hålls enligt kalenderår.

Vasa stads social- och hälsosektor överförs från inledningen av år 2022 i sin helhet till Österbottens välfärdsområde, därför kommer man i fortsättningen inom Österbottens välfärdsområde att uppgöra gemensamma servicekriterier för att godkännas av fullmäktige för välfärdsområdet.

Läs mera om närståendevård: Stöd för närståendevård