Ohita valikko
Työmaa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Pientalotontit saatavilla nyt myös ammattirakentajille

Julkaistu: 12.4.2023

Vaasan kaupungin pientalotonttien haussa kokeillaan tänä vuonna uutta menettelyä, jossa myös ammattirakentajilla on mahdollisuus hakea ja varata jatkuvassa haussa olevia pientalotontteja. Aiemmin tämä on ollut mahdollista vasta viiden vuoden kuluttua siitä, kun tontti on ensimmäisen kerran ollut haettavissa.

Ammattirakentaja voi varata minkä tahansa jatkuvassa haussa olevan vapaana olevan pientalotontin. Tonttivarauksen jälkeen rakentajalla on neljä kuukautta aikaa markkinoida rakennushanketta ja löytää sille ostaja. Varsinainen maanvuokrasopimus tai sopimus tontin ostamisesta tehdään aina kaupungin hyväksymän loppuasiakkaan kanssa.

Kyseessä on tämän vuoden kestävä kokeilu, jonka jatkosta päätetään saatujen kokemusten perusteella.

– Kokeilulla pyrimme parantamaan tonttien kysyntää ja auttamaan kaikkia osapuolia rakennushankkeiden läpiviemisessä. Ammattirakentajilla on nyt mahdollisuus markkinoida rakennushanketta varausaikana ilman kaupungin kanssa solmittua maanvuokrasopimusta. Samalla asunnon ostajien mahdollisuudet löytää sopiva avaimet käteen -ratkaisu paranevat, kertoo tonttipäällikkö Christoffer Rönnlund.

Ammattirakentaja voi varata kerrallaan vain yhden tontin, ellei kiinteistötoimi päätä toisin. Loppuasiakas ei saa olla karanteenissa eli saanut kaupungilta tonttia viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi loppuasiakkaan mahdollisille aiemmille rakennushankkeille tulee olla tehtynä hyväksytty lopputarkastus.

Näin tonttihaussa menetellään

1. Ammattirakentaja hakee tonttia eTontti-palvelussa.

2. Kiinteistötoimi tekee päätöksen tontin varauksesta. Varausaika on neljä kuukautta.

  • Varaus tulee voimaan, kun 500 euron varausmaksu on maksettu. Varausmaksua ei palauteta.
  • Varausaikana tontilla ei saa tehdä toimenpiteitä.
  • Mahdollista maaperätutkimuslupaa tulee pyytää kiinteistötoimelta kirjallisesti.

3. Kun ammattirakentaja löytää ostajan, hän ilmoittaa asiasta kiinteistötoimelle.

  • Kiinteistötoimi arvioi, voiko ostaja tehdä maanvuokrasopimuksen tai ostaa tontin.

4. Kiinteistötoimen hyväksymä ostaja tekee maanvuokrasopimuksen kaupungin kanssa tai ostaa tontin.