Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Ryhmäperhepäiväkoti Barnholkenin jatko selviää syyskuussa

Julkaistu: 12.8.2022

Sundomissa sijaitsevan ryhmäperhepäiväkodin toiminta on katkolla henkilöstöpulan vuoksi. Barnholkeniin ei ole saatu rekrytoitua uutta henkilökuntaa, vaikka haku on ollut auki neljä kertaa huhtikuusta lähtien. Rekrytointia kokeillaan vielä kerran syyskuussa.

Sundom daghemin erillinen yksikkö Barnholken sijaitsee Kronvikissa. Ryhmäperhepäiväkodissa on tällä hetkellä 12 lasta, iältään 0–5–vuotta. Henkilökuntaa täytyy lain mukaan olla yksi lastenhoitaja ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa.

Barnholkenin henkilökunnasta eläköityi pitkäaikainen lastenhoitaja kevään 2022 lopussa ja kaksi perhepäivähoitajana toiminutta työntekijää pääsi opiskelemaan, eivätkä tämän vuoksi jatkaneet työsuhdettaan.

Jos syyskuun rekrytointi ei onnistu, ei varhaiskasvatustoimintaa voida jatkaa Barnholkenissa. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää asiasta kokouksessaan 17.8.2022.

Perhepäivähoitajia ei ole saatu rekrytoitua

Barnholkeniin haettiin työntekijöitä ensimmäisen kerran huhtikuun alussa. Haku oli esillä Kuntarekryssä, Duunitorilla, TE-toimistossa ja sitä nostettiin esille myös sosiaalisessa mediassa.

– Soitimme vielä erikseen niille henkilöille, joiden yhteystiedot saimme työvoimatoimistolta. Haku oli auki neljä kertaa kevään aikana. Hakijoita ei joko ollut lainkaan, hakijat vetivät hakemuksensa pois tai he eivät olleet soveltuvia varhaiskasvatuksen työntekijöiksi Barnholkeniin, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi.

Etäällä toisista yksiköistä toimivassa ryhmässä tulee olla osaava ja kokenut henkilökunta. Varhaiskasvatus on lakisääteistä ja sen tulee noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Varhaiskasvatuksella on vastuu hoidon laadusta.

– Saimme lopulta lastenhoitajan rekrytoitua Barnholkeniin, mutta perhepäivähoitajien rekrytoinnissa emme onnistuneet. Haku lopetettiin juhannuksena ja perheille ilmoitettiin, että heidän lapsensa saavat Sundomin muista päiväkodeista varhaiskasvatuspaikan, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Rekrytointia jatketaan vielä syyskuussa

Perhepäivähoitajien rekrytointia jatketaan vielä syyskuussa. Mikäli päteviä hakijoita ei saada, joudutaan toiminta Barnholkenissa päättämään ja vuokrasopimus irtisanomaan.

Kaikille Barnholkenin lapsille on jo pystytty osoittamaan varhaiskasvatuspaikka Sundomin muista päiväkodeista. Mikäli rekrytoinnissa onnistutaan, lapset voivat siirtyä takaisin Barnholkeniin perheiden niin halutessa.

Henkilöstöpulaan pyritään vaikuttamaan kouluttautumisella

Savola-Vaaraniemi korostaa, että henkilöstöpula varhaiskasvatuksessa on todellinen ongelma valtakunnallisesti, ei vain Vaasassa.

Vaasan kaupungilla on ryhdytty myös toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan selättämiseksi tarjoamalla mahdollisuuksia koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

– Useampi meidän lastenhoitajistamme opiskelee tällä hetkellä kasvatustieteen opintoja, jotta voisivat hakea varhaiskasvatuksen opettajien muuntokoulutukseen Kokkolaan tänä syksynä. Myös kolme varhaiskasvatuksen opettajaa opiskelee varhaiskasvatuksen erityisopettajiksi, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Vaasan kesäyliopistoon saatiin myös erityispedagogiikan aineopinnot, jotta halukkailla on mahdollisuus kerätä Vaasassa opintopisteitä ja hakeutua avoimen väylän kautta opiskelemaan erityispedagogiikkaa. Tästä mahdollisuudesta on Vaasassa kiinnostunut noin 15 varhaiskasvatuksen opettajaa.

Vaasan kaupunki myös kannustaa henkilöstöä omaan ammattiin liittyvissä omaehtoisissa opinnoissa. Omaehtoisia opintoja tuetaan antamalla pääsääntöisesti vakinaiselle henkilöstölle opintoja varten palkallista työlomaa/virkavapaata, mikäli opiskelu tai esimerkiksi työharjoittelu ei ole muulla tavoin palkallista. Työntekijöillä on myös mahdollisuus anoa koulutusapurahaa omaa työtä tukeviin omaehtoisiin opintoihin.

Barnholken muutettiin vajaakäytön vuoksi ryhmäperhepäiväkodiksi

Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta päätti toukokuussa 2021, että useita vuosia vajaakäytöllä ollut Barnholken jatkaa syksyllä 2021 toimintaansa normaalisti, jos päiväkotiin on 18.6.2021 mennessä ilmoittautunut 14 lasta.

Lapsia ei ilmoittautunut riittävästi, mutta toimintaa jatkettiin ryhmäperhehoitona, jonka pienempi lapsimäärä mahdollisti. Lapsiryhmä täyttyi lokakuun 2021 aikana.