Ohita valikko
siilot

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Siilotontti vaihtaa omistajaa 28.10. – purkutyöt alkavat kuuden kuukauden sisällä

Julkaistu: 28.10.2022

Rantakadun betonisiilojen tontti vaihtaa tänään virallisesti omistajaa. Tontin kauppasumma on reilu viisi miljoonaa euroa. Vaasan kaupungin ja tarjouskilpailun voittaneen kiinteistökehitysyhtiö FinCap Oy:n välinen loppukauppa allekirjoitetaan 28.10, jonka jälkeen purkutyöt aloitetaan kuuden kuukauden sisällä.

Loppukauppa tarkoittaa käytännössä sitä, että tontti siirtyy FinCapin perustaman asunto-osakeyhtiön omistukseen. Samalla käynnistyy määräaika sekä siilojen purkamiselle, että uuden rakennuksen rakentamiselle.

– Purkutyö tulee aloittaa kuuden kuukauden sisällä loppukaupan allekirjoittamisesta ja rakentaminen puolestaan kuuden kuukauden sisällä purkutyön päättymisestä. Uudisrakennuksen pitää olla valmis viimeistään neljän vuoden päästä, selventää kaupungingeodeetti Petur Eklund.

Loppukauppa antaa aikaraamit rakentamisen vaiheille, mutta FinCapin tavoitteena on edetä mahdollisimman nopeasti.

– Lainvoimaisuuden saanut rakennuslupa ja nyt tehtävä tonttikauppa antavat selkeän polun edetä hankkeen valmistelutyössä kohti talven ennakkomarkkinointia, kevään purkutyötä ja uuden talon rakentamista, kertoo FinCap Pohjanmaa Oy:n toimitusjohtaja Juha Pöntinen.

Siilotontin tarjouskilpailu järjestettiin keväällä 2021. Kilpailun voittaja sitoutui paitsi purkamaan vanhan siilorakennuksen, myös järjestämään yleisen arkkitehtuurikilpailun tontille toteutettavasta asuinrakennuksesta.

Keväällä 2022 järjestetyssä arkkitehtikilpailussa etsittiin kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoista ja toteutuskelpoista ratkaisua, jossa kulttuuriympäristöön sopeutuminen sekä toiminnalliset, teknistaloudelliset ja energiatehokkuustavoitteet toteutuvat tasapainoisesti.

Voittajaksi valittu ehdotus ”Strandgatan No.1” perustuu yhteen selkeään 12-kerroksiseen, tiilijulkisivuiseen rakennukseen, joka muodostaa parin vanhalle myllyn elevaattoritornille. Uudisrakennuksen rakennuslupa sai lainvoiman 7.10.

– Olemme erittäin tyytyväisiä paitsi uudisrakennuksen suunnitelmiin, myös siihen, että hanke etenee ripeällä tahdilla huolimatta nykyisestä maailmantilanteesta ja sen aiheuttamista haasteista. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Vaasan ainutlaatuista rantavyöhykettä voidaan kehittää yhteistyössä kaupungin ja yksityisen sektorin kesken, Eklund toteaa.

”Strandgatan No.1” havainnekuva: Sigge Arkkitehdit Oy