Förbigå menyn
siilot

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Silotomten byter ägare 28.10 – rivningsarbetet börjar inom sex månader

Publicerad: 28.10.2022

Tomten med betongsilorna på Strandgatan byter officiellt ägare idag. Tomtens köpesumma är drygt fem miljoner euro. Slutaffären mellan Vasa stad och fastighetsutvecklingsbolaget FinCap Oy som vann anbudsförfarandet undertecknas 28.10, och efter det ska rivningsarbetet inledas inom sex månader.

Slutaffären innebär i praktiken att tomten övergår till bostadsaktiebolaget som FinCap grundat. Samtidigt börjar en tidsfrist både för rivningen av silorna och för byggandet av en ny byggnad.

– Rivningsarbetet ska inledas inom sex månader från det att slutaffären undertecknats och byggandet inom sex månader från det att rivningsarbetet avslutats. Nybyggnaden ska vara färdig senast om fyra år, klargör stadsgeodet Petur Eklund.

Slutaffären ger tidsramar för byggnadsskedena, men Fincap har som mål att framskrida så snabbt som möjligt.

– Bygglovet som vunnit laga kraft och tomtaffären som nu görs ger en klar stig att framskrida i projektets beredningsarbete mot vinterns förhandsmarknadsföring, vårens rivningsarbete och byggandet av ett nytt hus, säger Juha Pöntinen, verkställande direktör för FinCap Pohjanmaa Oy.

Anbudsförfarandet för silotomten ordnades våren 2021. Vinnaren förband sig till att riva den gamla silobyggnaden, men även till att ordna en allmän arkitekttävling för bostadshuset som ska byggas på tomten.

I arkitekttävlingen som ordnades våren 2022 letade man efter en stadsbildsmässigt och arkitektoniskt högklassig och genomförbar lösning, där anpassningen till kulturmiljön är i balans med de funktionella och teknisk-ekonomiska kraven samt med energieffektivitetskraven.

Det vinnande bidraget ”Strandgatan No.1” omfattar en tydlig 12 våningar hög byggnad med tegelfasad och den bildar ett par tillsammans med elevatortornen vid den gamla kvarnen. Bygglovet för nybyggnaden vann laga kraft 7.10.

– Vi är väldigt nöjda med planerna för nybyggnaden, men även med att projektet framskrider i snabb takt trots det nuvarande världsläget och utmaningarna som det medför. Detta är ett bra exempel på att Vasas unika strandzon kan utvecklas i samarbete mellan staden och den privata sektorn, konstaterar Eklund.

Bild ”Strandgatan No.1”: Sigge Arkkitehdit Oy