Ohita valikko
Havainnekuva: Sigge Arkkitehdit Oy

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan museonrannan arkkitehtuurikutsukilpailu on ratkennut

Julkaistu: 8.4.2022

Sigge Arkkitehdit Oy:n työryhmä valittiin voittajaksi Rantakadun siilot korvaavan uudisrakennuksen suunnittelusta käydyssä kilpailussa. Voittajaksi valittu ehdotus ”Strandgatan No.1” perustuu yhteen selkeään 12-kerroksiseen, tiilijulkisivuiseen rakennukseen, joka muodostaa parin vanhalle myllyn elevaattoritornille.

FinCap Oy järjesti Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Kilpailutontilla sijaitsevat Vaasanmylly Oy:n rakennuttamat betonisiilot sekä lämpökeskus, jotka ovat olleet tyhjillään ja käyttämättömänä 1990-luvun lopulta lähtien.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa kulttuuriympäristöön sopeutuminen sekä toiminnalliset, teknistaloudelliset ja energiatehokkuustavoitteet toteutuvat tasapainoisesti. Kilpailuohjelmassa haettiin ideoita myös elämänlaatua ja viihtyvyyttä tukeviin asumisratkaisuihin, korostettiin avautuvia näkymiä ja asuntokohtaisia ulkotiloja sekä asuntojen muunneltavuutta ja yhdistämismahdollisuuksia. Kilpailulla haettiin lisäksi ideoita julkisen rannan käsittelyyn.

Siilojen tilalle 12-kerroksinen tiilijulkisivuinen asuinrakennus

Kilpailun voittajaksi valittiin Sigge Arkkitehdit Oy:n työryhmän ehdotus ”Strandgatan No.1”, joka täytti tuomariston mielestä parhaiten kilpailuohjelman tavoitteet. Voittanut ehdotus perustuu yhteen selkeään 12-kerroksiseen, tiilijulkisivuiseen rakennukseen, joka muodostaa parin vanhalle myllyn elevaattoritornille ja jossa asuinrakennusosa liittyy luontevasti maantasoon kaksikerroksisella katutilaa rajaavalla koko tontin täyttävällä jalustaosalla.

Ehdotus huomioi myös Academillin matalamman osan; asuinrakennusosa on käännetty irti Museokadusta ja suunnattu kohti päänäkymää. Näin myös Academillin kortteli saa merinäkymät ja paremmin luonnonvaloa. Ehdotuksessa suurin osa asunnoista on saatu aukeamaan kahteen suuntaan ja kaikilla on merinäköala sekä suuri parveke.

Voittaneen kilpailuehdotuksen laatineeseen työryhmään kuuluivat arkkitehtisuunnittelusta vastanneen Sigge arkkitehdit Oy:n lisäksi Loci Maisema-arkkitehdit Oy maisemasuunnittelun osalta sekä Sweco Oy rakennesuunnittelun osalta. Työryhmän vastuullisena vetäjänä toimi arkkitehti SAFA Pekka Mäki Sigge Arkkitehdit Oy:stä.

Lisäksi tuomaristo päätti myöntää kunniamaininnan JKMM Arkkitehdit Oy:n työryhmän ehdotukselle ”Lyhde” ansiokkaasta veistoksellisen pistetalotyypin kehittelystä. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat FinCap Oy:n edustajina Jarmo Kuusela, Raimo Virtanen ja Sami Rintamäki sekä Vaasan kaupungin edustajina Päivi Korkealaakso, Paula Frank ja Petur Eklund. Suomen arkkitehtiliiton nimeämänä tuomarina kilpailussa toimi Tuukka Vuori.

Uudisrakennushankkeen suunnittelua jatketaan välittömästi kilpailun voittaneen työryhmän toimesta.

Havainnekuva: Sigge Arkkitehdit Oy