Ohita valikko
Pyöräily

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Traficomilta haetaan valtionavustusta kävely- ja pyöräilyinvestointeihin

Julkaistu: 17.8.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.8.2021 muun muassa valtionavustusta kävely- ja pyöräilyinvestointeihin.

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita katuverkolla tai kunnan maalla sijaitsevissa kohteissa. Valtionavustusta jaetaan yhteensä 28 500 000 euroa.

Kaupungin strategiassa on nostettu tavoitteeksi hiilineutraali Vaasa 202X. Kestävän liikkumisen ohjelmassa ja kaupungin strategiassa on mukana pyöräilyn kehittäminen. Tällä hetkellä laaditaan Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, joka valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kuntatekniikka on valmistellut tähän hankehakuun kaksi hakemusta:

  1. Hiiripellontien jalankulun ja pyöräilyn väylä kulkee Vähänkyrön kirkonkylältä Tervajoelle Kyrönjoen itäpuolella. Hiiripellontietä pitkin kulkevat myös koululaiset, ja Kyrönjoen reitti on suosittu virkistys- ja pyöräilyreitti. Väylä on tarkoitus rakentaa korotettuna ajoradan viereen 1,3 kilometrin matkalle. Hankkeen kustannusarvio on 720 000 euroa, josta haetaan valtionavustusta 50 % eli 360 000 euroa.
  2. Vaasan pyöräilyn viitoituksen suunnittelu ja rakentaminen. Pyöräverkon viitoitus on tällä hetkellä Vaasassa hyvin puutteellinen, ja siksi viitoituksen rakentaminen on tarpeellinen. Pyöräliikenteen viitoituksella saadaan ohjattua pyöräilijöitä oikeille reiteille, korostettua pyöräilyn tärkeyttä sekä autetaan pyöräilijöitä ja matkailijoita löytämään uusia reittejä.

Vaasassa tehdään parhaillaan pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelmaa, jossa yhtenä toimenpiteenä on määritellä pyöräilyn pääverkko noin 50 -70 kilometriä, joista osa on jo olemassa ja osa tehdään uusina yhteyksinä. Viitoituksen parantamisen kustannusarvio on 150 560 euroa, jolle haetaan valtionavustusta 50 prosenttia eli 75 280 euroa.

Kuntatekniikka tulee varaamaan näihin hankkeisiin omavastuuosuuden vuoden 2022 ja 2023 budjettiin.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.