Ohita valikko
lapset soittavat ukulelea

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Tule mukaan musiikkiluokalle: haku eskareille, tokaluokkalaisille ja kuudesluokkalaisille

Julkaistu: 18.12.2023

Päivitetty: 17.1.2024

Musiikkiluokilla on kaupungissamme pitkät perinteet: ne ovat toimineet Vaasassa yli 40 vuotta. Musiikkiluokalle voivat tammi-helmikuussa hakea mukaan eskarilaiset, kakkosluokkalaiset sekä kuudesluokkalaiset.

Vaasan kaupungin musiikkiluokat 1.-9. toimivat Onkilahden yhtenäiskoulussa. Opetus alkaa ensimmäiseltä luokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan.

Musiikkiluokilla taide- ja taitoaineiden painopiste on musiikinopetuksessa. Musiikinopetuksessa harjoitellaan monipuolisesti musiikkia laulaen ja soittaen, esimerkiksi kuorossa ja bändissä. Musiikkiluokkalaiset pääsevät esiintymään koulun juhlissa sekä erilaisissa konserteissa. Moni musiikkiluokkalainen on saanut musiikista itselleen elinikäisen harrastuksen tai jopa ammatin.

Musiikkiluokan valitseminen vaikuttaa perusopetuksen yläluokkien (8.–9.) ainevalintoihin siten, että taide- ja taitoaineiden valinnaisuus (kaksi vuosiviikkotuntia) kohdistuu alaluokilla aloitettuun musiikkiin. Muuta valinnaisuutta oppilaalle jää vielä kolme vuosiviikkotuntia.

Infotilaisuus eskarilaisille ja vanhemmille 11.1.2024

Musiikkiluokkien toiminnasta järjestetään esikoululaisille eli tuleville ekaluokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen infotilaisuus yhteistyössä Kuula-opiston kanssa:

 • to 11.1.2024 klo 18
 • Onkilahden yhtenäiskoulun alaluokkien musiikkiluokassa (Vuorikatu 7)
 • Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
 • Ohjelmaa myös lapsille!
 • Lisätiedot: apulaisrehtori Kati Nuojua, kati.nuojua@edu.vaasa.fi

Vaasan musiikkiluokkien opetussuunnitelman lähtökohtana ovat musiikin valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet. Musiikkiluokkien opetukselle asetetut tavoitteet ovat perusteiden tavoitteita vaativammat (mm. tuntimäärä).

Oppilasta kannustetaan valitsemaan itselleen oma soitin yhteistyössä kaupungissa toimivien soitonopetusta tarjoavien tahojen kanssa. Teoriaopetuksesta vastaavat musiikkiluokkien opettajat.

Eskarilaisten haku musiikkiluokalle

Vuoden 2024 haussa musiikkiluokilla on käytössä kokeilu, joissa valinta perustuu omakohtaiseen kiinnostukseen. Lisäksi esiopettajilta pyydetään arvio oppilaan valmiuksista opiskella musiikkiluokalla. Soveltuvuuskoetta ei käytetä.

Kouluun ilmoittautuminen aukeaa Wilmassa maanantaina 8.1.2024 ja päättyy sunnuntaina 21.1.2024. Kaikkien esikoululaisten, jotka hakevat musiikkiluokalle tulee ilmoittautua ensin kouluun.

Tämän jälkeen tulee Wilmassa täyttää anomus lähikoulun vaihtamiseksi (Anomus lähikoulun vaihtamiseksi/haku painotettuun opetukseen).

Musiikkiluokalle pääsystä ilmoitetaan maaliskuun 2024 aikana.

Kakkosluokkalaisten haku musiikkiluokalle

Kolmannelle luokalle järjestetään täydennyshaku, jolloin kaikilla vaasalaisilla toisen luokan oppilailla on mahdollisuus hakea musiikkiluokalle.

Musiikkiluokalle haluaville oppilaille järjestetään soveltuvuuskoe:

 • Onkilahden yhtenäiskoululla (Vuorikatu 7, alaluokkien tilat)
 • Tähän soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan 5.–20.2.2024 sähköpostitse osoitteella anna.hautala@vaasa.fi.
 • Ilmoita lapsen nimi, nykyinen koulu ja huoltajan puhelinnumero.
 • Lisätiedot: apulaisrehtori 0405423240, alaluokkien musiikinopettajilta 0401617117

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan motivaatiota ja musiikin opiskelun valmiuksia. Huoltajalle ilmoitetaan tarkka soveltuvuuskokeen aika ilmoittautumisajan päätyttyä joko sähköpostitse tai puhelimitse. Lapset tulevat tilaisuuteen yhdessä huoltajien kanssa.

Kuudesluokkalaisten haku musiikkiluokalle

Seitsemännelle luokalle järjestetään täydennyshaku, jolloin kaikilla vaasalaisilla kuudennen luokan oppilailla on mahdollisuus hakea musiikkiluokalle.

Yläkoulun musiikkiluokilla oppilaat pääsevät tekemään erilaisia konsertteja (mm. bändikonsertti) ja 9. luokalla oman musikaalin tai teemakonsertin. Oppilaat oppivat soittamaan monipuolisesti eri instrumentteja ja laulamaan kuorossa.

Musiikkiluokalle haluaville oppilaille järjestetään soveltuvuuskoe Onkilahden yhtenäiskoululla. Soveltuvuuskokeessa musiikinopettaja haastattelee oppilaan, testaa hänen nuotinlukutaitoaan ja lisäksi kokeessa pitää laulaa joku lyhyt vapaavalintainen laulu. Oppilas voi halutessaan antaa vapaaehtoisen soittonäytteen jollakin soittimella.

 • Tähän kokeeseen ilmoittaudutaan 1.–5.2.2024 sähköpostitse osoitteella tarja.luomala@vaasa.fi.
 • Soveltuvuuskokeet järjestetään to 7.3.2024 klo 13.15-15.00
 • Huoltajalle ilmoitetaan tarkka soveltuvuuskokeen aika ilmoittautumisajan päätyttyä joko sähköpostitse tai puhelimitse.
 • Lisätiedot: rehtori Jari Jaskari, puh. 040 1589640, yläluokkien musiikinopettajalta heidi.kalliokoski@edu.vaasa.fi