Ohita valikko
Lapset lukee

Painotettu opetus

Painotettu opetus tarkoittaa sitä, että opetuksessa painotetaan tiettyjä oppiaineita, kuten musiikkia tai kieliä.

Vaasassa painotettua opetusta ovat :

Musiikkiluokat

Onkilahden yhtenäiskoulussa järjestettävä musiikkiluokkien painotettu opetus on systemaattinen ja tavoitteellinen kokonaisuus vuosiluokille 1-9.

Haku musiikkiluokalle

Musiikkiluokilla hausta tiedotetaan Wilmassa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa.

Vuoden 2024 haussa musiikkiluokilla on käytössä kokeilu, joissa valinta perustuu omakohtaiseen kiinnostukseen. Lisäksi esiopettajilta pyydetään arvio oppilaan valmiuksista opiskella musiikkiluokalla. Soveltuvuuskoetta ei käytetä.

Vaikka oppilas ei olisi aloittanut painotettua musiikinopiskelua ensimmäisellä luokalla, hän voi pyrkiä musiikkiluokille nivelvaiheissa 3. ja 7. luokalle siirryttäessä. Musiikkiluokille pyrkiville järjestetään soveltuvuuskoe. Mikäli oppilas haluaa keskeyttää opinnot musiikkiluokalla, niin se tulee tehdä kolmannelle tai seitsemännelle luokalle siirryttäessä.

Opetus musiikkiluokilla

Vaasan musiikkiluokkien opetussuunnitelma noudattaa musiikin valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Oppilasta kannustetaan valitsemaan itselleen oma soitin yhteistyössä kaupungissa toimivien soitonopetusta tarjoavien tahojen kanssa. Teoriaopetuksesta vastaavat musiikkiluokkien opettajat yhteistyössä Kuula-Opiston kanssa.

Kuorot ja soitinyhtyeet

Syventävä laulu- ja yhteissoiton opiskelu tapahtuu luokkaopiskelun lisäksi koulun kuoroissa ja soitinyhtyeissä, jotka toimivat koulun kerhoina.

Musiikkiluokkalaiset saavat esiintymiskokemuksia musiikkiluokkien yhteisissä konserteissa ja koulun tilaisuuksissa. Satunnaiset koulupäivien ulkopuoliset esiintymiset ja yhteistyö kaupungin eri musiikkitoimijoiden kanssa ovat osa musiikkiluokkatoimintaa.

Vaasassa musiikkiluokat toimivat Onkilahden yhtenäiskoulussa (luokat 1.-9.).

Musiikkiluokkaopetus alkaa ensimmäiseltä luokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan.

lapset soittavat ukulelea

Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Ruotsinkielinen kielikylpy alkaa 5-vuotiaana päiväkodissa ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Päiväkotiryhmien ulkopuolelta on mahdollista hakea kielikylpyyn ensimmäiselle luokalle kouluun, mikäli ryhmissä on tilaa. Hakijan ruotsin kielen taitoa testataan kielikokeella.

Lue lisää ruotsin kielikylpyopetuksesta varhaiskasvatuksessa.

Kielikylvyssä tavoitteena on tarjota suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito. Kielikylpyopetusta annetaan Vaasassa Keskuskoulussa (luokat 1.-6.), Länsimetsän koulussa (luokat 1.-6.) ja Merenkurkun koulussa (luokat 7.-9.).

Kaksikielinen opetus (englanti-suomi)

Vaasassa järjestetään kaksikielistä opetusta englanniksi ja suomeksi Suvilahden koulussa (luokat 1-6) sekä Merenkurkun koulussa (luokat 7-9). Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan rinnakkain sekä suomeksi että englanniksi.

Opetus kaksikielisessä opetuksessa

Laajamittainen kaksikielinen opetus (englanti-suomi) on koulupolku, jossa englanninkielinen osuus opetetaan kielikylpymäisesti. Oppilaat opiskelevat kahdella kielellä sekä englanniksi että suomeksi, joten oppilaan tulee hallita molemmat kielet. Vaasassa laajamittainen kaksikielinen opetus muodostaa kokonaisuuden, joka voidaan aloittaa englanninkielisestä päiväkodista jatkuen alakoulusta (1.-6.lk) yläkouluun (7.-9. lk).

Ensimmäisenä kahtena opiskeluvuotena oppilaan opetettavista tunneista on 80% englannin kielellä ja loput 20% suomen kielellä.  Yksi opettaja puhuu englantia ja toinen suomea. Myöhemmin englanninkielinen osuus vähenee, kun taas suomen kielen osuus opetuksesta kasvaa. Oppilaan ollessa 6. luokalla englanninkielinen osuus opetuksesta on noin 40% ja suomenkielinen osuus on noin 60 %. Koulupolun aikana englanninkielinen osuus oppitunneista vaihtelee 30-80 % välillä riippuen vuosiluokasta.

Haku kaksikieliseen opetukseen

Kaksikielisen opetuksen linjalle valittavien oppilaiden tulee osata sekä suomen että englannin kieltä. Kaikkien hakijoiden englannin ja suomen kielen taitoa testataan. Kaksikieliseen opetukseen valittaessa otetaan huomioon lapsen kyvyt selviytyä englannin- ja suomenkielisestä opetuksesta sekä esimerkiksi esikoulun suositukset.

Kaksikielinen opetus sopii lapsille, jotka puhuvat kotona suomea ja ovat oppineet englantia joko ulkomailla asuessaan tai englanninkielisessä varhaiskasvatuksessa ja/tai esikoulussa. Opetus sopii myös niille lapsille, jotka puhuvat englantia kotona ja ovat oppineet suomea suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja/tai esiopetuksessa.

Oppilaaksi voi hakea koko lukuvuoden ajan. Ota yhteyttä:

  • Carolina Westermark ja Jenna Wilhelmsson, 040 626 0866 (ke klo 12-16), Sähköposti: english.team@edu.vaasa.fi

Mikäli oppilas hakee ensimmäiselle vuosiluokalle, tapahtuu haku kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa.

Englanninkielinen opetus

Englanninkielinen opetus on koulupolku, jossa englanninkielisen opetuksen osuus vaihtelee 60-80% välillä. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti englanniksi, mutta opetuksessa on myös osuuksia, jotka toteutetaan suomeksi. Englanninkielinen opetus muodostaa kokonaisuuden, joka voidaan aloittaa englanninkielisestä päiväkodista jatkuen alakouluun (1.-6.lk) ja tulevaisuudessa yläkouluun (7.-9. lk). Toistaiseksi opetus järjestetään Suvilahden koulussa

Opetus englanninkielisessä opetuksessa

Englanninkielisessä opetuksessa opetetaan englannin kieltä kielikylpymäisesti. Ensimmäisenä kahtena opiskeluvuotena oppilaan opetettavista tunneista on 80% englannin kielellä ja loput 20% suomen kielellä.  Yksi opettaja puhuu englantia ja toinen suomea. Myöhemmin englanninkielinen osuus hieman vähenee, kun taas suomen kielen osuus opetuksesta hieman kasvaa. Oppilaan ollessa 6. luokalla englanninkielinen osuus opetuksesta on noin 60% ja suomenkielinen osuus on noin 40 %.

Englanninkieliseen opetukseen voidaan ottaa oppilaaksi oppilaita, jotka hallitsevat englannin kielen. Aiempaa suomen kielen taitoa ei vaadita. Oppilaan äidinkieli voi olla suomi, ruotsi tai jokin muu kieli. Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena oppilaan oppitunneista 80% opetetaan englannin kielellä. Äidinkielen opetusta tarjotaan suomen kielellä, ruotsin kielellä tai S2-opetuksena (suomi toisena kielenä-opetusta). Huomioitavaa on, että muut aineet/osa-alueet, jotka ovat suunniteltu opetettavan suomen kielellä opetetaan ainoastaan suomeksi. Niiden oppilaiden, joiden suomen kielen taito ei ole riittävä, saavat tukea näihin opintoihin.

Englanninkielinen opetus sopii lapsille, jotka osaavat englantia. Lapsi voi puhua kotona suomea ja on oppinut englantia joko ulkomailla asuessaan tai englanninkielisessä varhaiskasvatuksessa ja/tai esiopetuksessa. Englanninkielinen opetus sopii myös niille lapsille, jotka puhuvat englantia kotona, ja ovat joko käyneet englanninkielistä tai suomenkielistä varhaiskasvatusta ja/tai esikoulua.

Perusopetukseen valmistava opetus

Jos oppilas aikoo asua pysyvästi Suomessa, eikä hallitse suomen tai ruotsin kieltä, on kouluunilmoittautumisen yhteydessä mahdollista ilmoittautua valmistavaan opetukseen ja vasta tämän jälkeen siirtyä englanninkieliseen opetukseen. Hyvän suomen kielen perusvalmiuksien saamiseksi suosittelemme valmistavaa opetusta kaikille niille oppilaille, jotka aikovat asua Suomessa pidempään. Tällöin oppilaalla on paremmat mahdollisuudet valita jatko-opintoja.

Jos oppilas aikoo asua Suomessa lyhytaikaisesti, alle kolmen vuoden ajan, oppilaan ei tarvitse siirtyä valmistavaan opetukseen. Mikäli alun perin lyhytaikaiseksi suunniteltu aika Suomessa pitenee yli kolme vuoden mittaiseksi, oppilaan tulisi siirtyä valmistavaan opetukseen, jos oppilaan suomen kielen taito ei ole kehittynyt riittävästi.

Haku englanninkieliseen opetukseen

Englanninkielisen opetuksen linjalle valittavien oppilaiden tulee osata englannin kieltä. Hakijoiden kielitaito testataan. Oppilaan suomen kielen taitotaso ei vaikuta oppilasvalintaan, mutta suomen kielen osaamista kartoitetaan oppilaan taitotasoa vastaavan opetuksen järjestämiseksi. Kielikoetilanteessa keskustellaan oppilaan koulupolusta ja siitä, miten opetuksen suomenkielinen osuus huomioidaan. Lisäksi englanninkieliseen opetukseen valittaessa otetaan huomioon lapsen kyvyt selviytyä englanninkielisestä opetuksesta sekä esimerkiksi esikoulun suositukset.

Oppilaaksi voi hakea koko lukuvuoden ajan. Ota yhteyttä:

  • Carolina Westermark ja Jenna Wilhelmsson, 040 626 0866 (ke klo 12-16), Sähköposti: english.team@edu.vaasa.fi

Mikäli oppilas hakee ensimmäiselle vuosiluokalle, tapahtuu haku kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Musiikkiluokat:

  • apulaisrehtori Kati Nuojua 040-5423240, kati.nuojua(at)edu.vaasa.fi

Ruotsin kielikylpy

Kaksikielinen (englanti-suomi) ja englanninkielinen opetus:

  • Carolina Westermark ja Jenna Wilhelmsson, 040 626 0866 (Ke, klo 12-16), Sähköposti: english.team@edu.vaasa.fi