Förbigå menyn
lapset soittavat ukulelea

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Börja i musikklass: ansökan för förskoleelever och elever i årskurs 2 och 6

Publicerad: 4.1.2024

Uppdaterad: 8.1.2024

Musikklasserna har långa traditioner i vår stad: deras verksamhet sträcker sig över 40 år. I januari–februari kan förskoleelever och elever i årskurs 2 och 6 söka till musikklass.

Vasa stads musikklasser för årskurserna 1–9 finns vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Undervisningen börjar i årskurs 1 och fortsätter under hela grundläggande utbildningen.

I musikklasserna ligger konst- och färdighetsämnenas tyngdpunkt på musikundervisningen. På musikundervisningen övar eleverna musik mångsidigt genom att sjunga och spela, till exempel i kör eller i ett band. Eleverna på musikklasserna får uppträda på skolans fester och på olika konserter. Många elever i musikklassen har fått en livslång hobby eller till och med ett yrke av musiken.

Valet att gå i musikklass inverkar på ämnesval i årskurserna 8–9 på så sätt att de valbara konst- och färdighetsämnena (två årsveckotimmar) riktas på musikundervisningen som har inletts i årskurserna 1–6. För eleven återstår ännu tre årsveckotimmar annan valfrihet.

Infomöte för förskoleelever och deras föräldrar 11.1.2024

För förskoleeleverna, det vill säga de blivande ettorna, och deras föräldrar  ordnas ett infomöte om musikklassernas verksamhet i samarbete med Kuula-institutet.

 • to 11.1.2024 kl. 18
 • i Onkilahden yhtenäiskoulus musikklass för åk 1–6 (Berggatan 7)
 • Ingen skild anmälan till infomötet behövs.
 • Mer information: biträdande rektor Kati Nuojua, kati.nuojua@edu.vaasa.fi.
 • Program för barnen också!

Läroplanen för Vasas musikklasser baserar sig på grunderna för den riksomfattande läroplanen i musik. Målen som uppställs för musikklassernas undervisning är mera krävande än målen för grunderna (bl.a. timantalet).

Eleven uppmuntras att välja ett instrument i samråd med de parter som erbjuder musikundervisning i staden. För teoriundervisningen ansvarar musikklassernas lärare.

Förskoleelevers ansökan till musikklass

År 2024 gör musikklasserna ett försök där valet baserar sig på personligt intresse. Dessutom ombes lärarna i förskolorna att bedöma elevens färdigheter att delta i musikklass. Inget lämplighetsprov används.

Anmälan till skolan öppnas i Wilma måndag 8.1.2024 och stängs söndag 21.1.2024. Alla förskoleelever som söker till musikklass ska först anmälas till skolan.

Efter det ska man i Wilma fylla i en anhållan om byte av närskola (Anhållan om byte av närskola/ansökan till betonad undervisning).

Om antagningen till musikklass meddelas i mars 2024.

Andraklassarnas ansökan till musikklass

För årskurs 3 ordnas en kompletterande ansökan, då alla Vasaelever i årskurs 2 har möjlighet att söka till musikklass.

För eleverna som söker till musikklass ordnas ett lämplighetsprov:

 • i Onkilahden yhtenäiskoulu (Berggatan 7, lokalerna för åk 1–6)
 • Anmälningstiden till det här lämplighetsprovet är 5–20.2.2024, anmälningarna per e-post på adressen anna.hautala@vaasa.fi.
 • Meddela barnets namn, nuvarande skola och vårdnadshavarens telefonnummer.
 • Mer information: biträdande rektor: 040 542 3240, musiklärare för åk 1–6: 040 161 7117.

I lämplighetsprovet bedöms barnets motivation och färdigheter för musikstudier. Till vårdnadshavaren meddelas när anmälningstiden har upphört den exakta tiden för elevens lämplighetsprov antingen per e-post eller telefon. Barnen kommer till provet tillsammans med vårdnadshavarna.

Sjätteklassarnas ansökan till musikklass

För årskurs 7 ordnas en kompletterande ansökan, då alla Vasaelever i årskurs 6 har möjlighet att söka till musikklass.

På musikklasserna i årskurserna 7–9 får eleverna medverka på olika konserter (bl.a. bandkonsert), och i årskurs 9 får de skapa en egen musikal eller temakonsert. Eleverna lär sig att spela olika instrument på ett mångsidigt sätt samt att sjunga i kör.

För de elever som är intresserade att börja i musikklass ordnas ett lämplighetsprov i Onkilahden yhtenäiskoulu. I lämplighetsprovet intervjuar musikläraren eleven och testar elevens kunskaper i notläsning, och därutöver ska eleven sjunga en kort valfri sång. Om eleven vill så kan hen ge ett frivilligt spelprov med ett instrument.

 • Anmälningstiden till det här provet är 8.1–5.2.2024, anmälningarna per e-post på adressen tarja.luomala@vaasa.fi.
 • Lämplighetsproven ordnas to 7.3.2024 kl. 13.15–15.
 • Till vårdnadshavaren meddelas när anmälningstiden har upphört den exakta tiden för elevens lämplighetsprov antingen per e-post eller telefon.
 • Mer information: rektor Jari Jaskari, tfn 040 158 9640, och musiklärare för åk 7–9: heidi.kalliokoski@edu.vaasa.fi.