Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Opettajat käytävällä

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasa haki eniten opettajia, ohjaajia ja hoitajia – anonyymiä rekrytointia jatketaan

Vaasan kaupungilla oli viime vuonna auki 577 työpaikkaa. Uusia töitä tarjottiin eniten opettajille ja ohjaajille, myös hoitoalan töihin etsittiin osaajia. Kaupunki aikoo rekrytoida osan työntekijöistä anonyymisti myös tänä vuonna ja panostaa erityisesti esimiestyöhön.

Kaupungin työpaikkoja havitteli kaikkiaan 4742 hakijaa.

– Vakituisten paikkojen lisäksi kaupunki työllistää lähes 350 sijaista joka kuukausi. Sijaiset ovat suureksi avuksi erityisesti varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveystoimessa, kertoo Anne Lindell kaupungin rekrytointipalveluista.

Viime vuonna kaupungilla käytiin yhteistoimintaneuvotteluja. Vielä tänä vuonna jatkuvan poikkeustilanteen vuoksi osa tekijöistä on rekrytoitu sisäisesti, ja osa paikoista on täytetty vain määräaikaisesti.

– Kaupunki tuottaa paljon lakisääteisiä palveluja, joihin tekijät on poikkeustilanteesta huolimatta rekrytoitava. Näitä ovat esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit, psykologit, hoitohenkilökunta sekä varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat, muistuttaa Lindell.

Edelläkävijä anonyymissä rekrytoinnissa

Anonyymiä rekrytointia testattiin kaupungilla ensimmäisen kerran jo vuonna 2018, ja palaute on ollut positiivista niin hakijoilta kuin rekrytoivilta esimiehiltä. Kahden vuoden aikana osaajia on haettu yhteensä 24 eri tehtävään uudella menetelmällä.

– Olemme olleet ensimmäisten kuntien joukossa kokeilemassa anonyymiä rekrytointia. Syrjimisen vähentämisestä työnhaussa on puhuttu paljon ja tämä on yksi hyvä keino kohdella hakijoita yhdenvertaisemmin, Lindell sanoo.

Anonyymi rekrytointi tarkoittaa, että hakijan henkilötiedot eivät näy hakemuksissa, kun esimies käy läpi potentiaalisia ehdokkaita haastattelua varten. Nähtävillä oleva tieto, kuten kokemus, kannustaa kiinnittämään huomiota tehtävässä vaadittavaan ja kaupungin strategian kannalta olennaiseen osaamiseen.

Esimiehet tähtiä kasvattamassa

Vaasan kaupungin henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutasen mukaan kaupungilla satsataan tulevina vuosina erityisesti esimiestyöhön ja perehdyttämiseen.

– Esimiehen rooli on muuttunut asioiden johtamisesta yhä enemmän ihmisten johtamiseksi ja motivoinniksi. He ovat ikään kuin valmentajia, joiden tehtävänä on toimia suunnannäyttäjinä, mahdollistaa työntekijöiden kehittyminen ja antaa heidän loistaa, Kruhse-Poutanen kuvailee.

Valmentavaan johtajuuteen esimiehiä kannustetaan koulutuksilla. Perehdyttämisen tueksi tarjolla on paljon uusia työkaluja.

– Jo työsuhteen alusta asti on tärkeää, että uusi työntekijä tietää, miksi olemme täällä töissä: luomassa asukkaille viihtyisää ja turvallista arkea. Se on myös asia, joka työ työhön merkitystä, Kruhse-Poutanen toteaa.

Vaasan kaupungin rekrytoinnit vuonna 2019: 
Työpaikkoja 577
Vakinaisia 379, määräaikaisia 198
Hakijoita 4742 (joista naisia 74 % ja miehiä 26 %)
Virkoja 194, työsuhteita 383
Äidinkielijakauma: Suomi 66 %, ruotsi 27 %, muu 7 %
Erilaisia nimikkeitä 132
Rekrytoinnit joissa käytetty anonyymia hakua 13

Eniten haetut nimikkeet: 
Opettajat, lehtorit 60
Ohjaajat 24
Sairaanhoitajat 21
Sosiaalityöntekijät 18
Psykologit 17
Hoitajat 15
Varhaiskasvatuksen opettajat 15
Lääkärit ja hammaslääkärit 14
Koulunkäynninohjaajat 11

Myös näitä nimikkeitä haettiin: kuntatekniikan johtaja, teatterinjohtaja, tiedotus- ja markkinointikoordinaattori, informaatikko, hoitotason ensihoitaja, kielenkääntäjä, lastenkodin johtaja, metsäammattimies, yksilövalmentaja, liikennejärjestelypäällikkö, vapaaehtoistyön koordinaattori, koulutoimenjohtaja, lastenvalvoja, apulaisylilääkäri, kriisi- ja perhetyöntekijä, maisema-arkkitehti, uinninvalvoja.

Haku Vaasan kaupungin avoimiin työpaikkoihin: kuntarekry.fi 
Lisätietoja työpaikoista: facebook.com/rekryvaasa/, vaasa.fi/rekrytointi

Julkaistu: 28.01.2020