Förbigå menyn
Opettajat käytävällä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa sökte mest lärare, handledare och vårdare – den anonyma rekryteringen fortsätter

Publicerad: 28.1.2020

Inom Vasa stad fanns det förra året 577 lediga jobb. Flest nya jobb fanns för lärare och handledare, men även vårdbranschen sökte kunnig personal. Staden tänker även i år rekrytera en del av arbetstagarna anonymt och satsa på i synnerhet chefsarbetet.

Stadens jobb hade sammanlagt 4742 sökande.

– Vid sidan av de ordinarieanställda sysselsätter staden närmare 350 vikarier varje månad. Vikarierna är till stor hjälp i synnerhet inom småbarnspedagogiken och social- och hälsosektorn, säger Anne Lindell från stadens rekryteringsservice.

Förra året fördes samarbetsförhandlingar inom staden. På grund av undantagssituationen som fortsätter ännu i år har en del av arbetstagarna rekryterats intern, och en del av platserna har bara tillsatts för viss tid.

– Staden producerar mycket lagstadgad service, som arbetstagare måste rekryteras till trots undantagssituationen. Dessa är exempelvis läkare, tandläkare, psykologer, vårdpersonal samt lärare och barnskötare inom småbarnspedagogiken, påminner Lindell.

Föregångare inom anonym rekrytering

Anonym rekrytering testades första gången inom staden redan år 2018, och responsen har varit positiv från både sökande och rekryterande chefer. Under två år har man sökt kunnig personal till sammanlagt 24 olika uppgifter med den nya metoden.

– Vi har varit bland de första kommunerna som har prövat på anonym rekrytering. Det har talats mycket om minskning av diskriminering vid jobbsökning och det här är ett bra sätt att bemöta sökande mer jämlikt, säger Lindell.

Anonym rekrytering innebär att de sökandes personuppgifter inte syns i ansökningarna när chefen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och som är väsentligt med tanke på stadens strategi.

Cheferna ska få medarbetarna att växa till stjärnor

Enligt Vasa stads personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen satsar staden de kommande åren på i synnerhet chefsarbete och introduktion.

– Chefernas roll har förändrats från att leda ärenden till att i allt större utsträckning leda människor och motivera. De är som coacher med uppgiften att visa vägen, möjliggöra utveckling bland de anställda och låta dem glänsa, beskriver Kruhse-Poutanen.

Cheferna uppmuntras till coachande ledarskap genom utbildningar. Som stöd för introduktionen erbjuds många nya verktyg.

– Redan från början av anställningsförhållandet är det viktigt att den nya arbetstagaren vet varför vi arbetar här: för att skapa en trivsam och trygg vardag för kunderna. Det är också någonting som ger arbetet betydelse, konstaterar Kruhse-Poutanen.

Vasa stads rekryteringar år 2019:
577 jobb
379 ordinarie, 198 för viss tid
4742 sökande (av vilka 74 % var kvinnor och 26 % män)
194 tjänster, 383 anställningsförhållanden
Fördelning enligt modersmål: Finska 66 %, svenska 27 %, annat 7 %
132 olika yrkesbeteckningar
13 rekryteringar med anonym ansökan

Yrkesbeteckningar med flest ansökningar: 
Lärare, lektor 60
Handledare 24
Sjukskötare 21
Socialarbetare 18
Psykolog 17
Vårdare 15
Lärare inom småbarnspedagogik 15
Läkare och tandläkare 14
Skolgångsbiträde 11

Även dessa söktes: direktör för kommuntekniken, teaterchef, informations- och marknadsföringskoordinator, informatiker, förstavårdare på vårdnivå, translator, barnhemsföreståndare, skogsfackman, individuell handledare, trafikregleringschef, koordinator för frivilligarbetet, skoldirektör, barnatillsyningsman, biträdande överläkare, kris- och familjearbetare, landskapsarkitekt, simövervakare.

Ansökan till Vasa stads lediga jobb: kuntarekry.fi 
Mer information om jobben: facebook.com/rekryvaasa/, www.vaasa.fi/sv/rekrytering