Ohita valikko
Sadevesi

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kaupungin hulevesimaksujen laskutus alkaa syyskuussa

Julkaistu: 10.9.2019

Päivitetty: 16.9.2019

Hulevesimaksu määräytyy kiinteistön asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen ja kiinteistön pinta-alan mukaan. Laskut toimitetaan syyskuun loppuun mennessä.

Hulevesimaksu peritään kunnalle sen hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Hulevesijärjestelmä käsittää hulevesiviemäreiden lisäksi avo-ojat, hulevesikaivot sekä erilaiset hulevesien hallintaratkaisut kuten painanteet, viivytysaltaat, kosteikot ja suodatusratkaisut.

Vaasassa hulevesimaksu peritään taksan mukaisesti hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevan rakennetun kiinteistön omistajalta tai haltijalta asemakaava-alueella. Maksu riippuu kiinteistön koosta.

Voimassa olevassa taksassa kiinteistöt on jaettu kuuteen (6) eri maksuluokkaan kokonsa perusteella. Valtaosalla laskutettavista kiinteistöistä maksun suuruusluokka on 25-300 euroa/vuosi. Esimerkiksi 750 m² omakotitontin hulevesimaksu on 25 euroa/vuosi. Kooltaan yli 10 000 m2 rakennettujen kiinteistöjen maksukatto on 2000 euroa/vuosi.

Maksu määräytyy teknisen lautakunnan 14.10.2015 § 131 hyväksymän taksan määräämisperusteiden mukaan. Laskutuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 682/2014.

Lisätietoa hulevesimaksuista ja vastauksia hulevesiä koskeviin kysymyksiin.