Ohita valikko
Pyöräily

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma nähtäville – tavoitteena laadukkaat pääpyörätiet ja esteetön kävelykeskusta

Julkaistu: 15.12.2021

Vaasassa on tämän vuoden aikana työstetty kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jossa esitellään tavoitteet ja toimenpiteet kulkumuotojen edistämiseksi tulevina vuosina. Ohjelmaluonnos asetetaan nähtäville ja kommentoitavaksi 15.12. -28.12. väliseksi ajaksi.

Edistämisohjelmassa on määritelty muun muassa pyöräilyn tavoiteverkko ja keskeisimmät kävelyalueet sekä niihin liittyvät toimenpiteet tulevina vuosina.

– Ohjelmassa pyöräilylle ja kävelylle asetettiin useita keskeisiä tavoitteita. Pyöräilyn kulkutapaosuutta pyritään kasvattamaan 20 prosenttiin kaikista matkoista vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että pyöräily ja kävely ovat ensisijaiset kulkumuodot keskustassa, kertoo Vaasan kaupungin kadunsuunnittelupäällikkö ja edistämisohjelman projektipäällikkönä toiminut Siri Gröndahl.

Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen tuo Vaasalle ja sen asukkaille monenlaisia hyötyjä.

– Se vähentää liikenteen päästöjä, jolla on ratkaiseva merkitys Vaasan hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen kannalta. Laadukkaat pyörätiet sekä viihtyisät kävely-ympäristöt lisäävät myös kaupungin vetovoimaa ja lisääntynyt liikunta vaikuttaa positiivisesti ihmisten hyvinvointiin, Gröndahl sanoo.

Pyöräilyn lisääntyminen vaikuttaa konkreettisesti myös kaupungin talouteen, sillä se sujuvoittaa henkilöautoliikennettä ja vähentää näin painetta esimerkiksi tieliikenteen kapasiteetin kasvattamiseen tähtääville investoinneille.

– Maailman terveysjärjestö WHO:n HEAT-arviointityökalulla tehdyn laskelman mukaan pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattaminen Vaasassa 25 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä toisi vuosittain kolmen miljoonan euron säästöt. Muut hyödyt mukaan arvioituna vuotuiset kokonaishyödyt nousevat peräti 7,4 miljoonaan euroon vuodessa, Gröndahl kertoo.

Vaasaan tarvitaan selkeä pääpyörätieverkosto

Kulkutapaosuuden kasvattaminen edellyttää turvallisia ja nopeita yhteyksiä keskustan, asuinalueiden, tärkeimpien oppilaitosten ja työpaikkojen välille. Ohjelmassa määriteltiin pyöräilyn tavoiteverkko, jossa pääreittejä on yhteensä noin 50 kilometriä.

– Vaasaan tarvitaan selkeä pääpyörätieverkosto, jota pitkin jokaiselta asuinalueelta pääsee helposti ja nopeasti keskustaan. Tavoitteena on myös panostaa kunnossapitoon, jotta keskeisimmät kävely- ja pyöräväylät olisivat hyvässä kunnossa kaikkina vuodenaikoina, Gröndahl kertoo.

Kävelyn osalta tavoitteet painottuvat korkealuokkaisen kävely-ympäristön kehittämiseen keskustaan ja keskeisimmille ranta-alueille.

– Kävely-ympäristöjen tulisi olla viihtyisiä ja esteettömiä kaikille käyttäjille. Tarkoituksena on esimerkiksi laajentaa keskustan kävelykatua Hovioikeudenpuistikolla rautatieaseman ja Hovioikeuden välillä, sekä panostaa rannan maisemareitin kehittämiseen, Gröndahl kertoo.

Kaupungin asukkailla ja muilla alueella liikkuvilla oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja kartoitustyöhön huhtikuussa järjestetyn sähköisen kyselyn avulla. Kyselyyn saatiin peräti 1015 vastausta, joita hyödynnettiin laajasti toimenpiteitä suunniteltaessa.

Pyöräilyyn ja kävelyyn panostetaan aiempaa enemmän

Ohjelmassa ehdotetaan myös merkittävää lisäystä pyörä- ja jalankulun kehittämisen budjetointiin. Ehdotuksessa 20 prosenttia kunnan liikenneinvestoinneista sijoitettaisiin jatkossa kävelyyn ja pyöräilyyn YK:n suosituksen mukaisesti.

– Kyseessä on monella tavalla kaupungin keskeisimpiä strategisia tavoitteita edistävästä toiminnasta, johon tulee löytyä myös riittävästi rahoitusta. Parhaillaan on menossa maailmanlaajuinen trendi pyöräilyn edistämiseksi, jonka osalta useissa kaupungeissa puhutaan esimerkiksi 30-100 euron asukaskohtaisista vuosi-investoinneista, toteaa kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on nähtävillä 15.12. -28.12. kaupunkiympäristön toimipisteessä osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A ja nettisivuilla osoitteessa www.vaasa.fi/katusuunnitelmat. Nähtävilläolon jälkeen ohjelma menee kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Edistämisohjelmaa on laadittu yhteistyössä pohjoismaisen rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa. Työhön on saatu liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Ohjelman taustalla on vuonna 2019 laadittu kestävän liikkumisen ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkoa, lisätä turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä vähentää liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Vaasan tavoitteena on olla hiilineutraali ennen vuotta 2030.