Ohita valikko
Tyttö pyöräilee kadulla

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan Kestävän liikkumisen ohjelman tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

Julkaistu: 10.12.2019

Kestävän liikkumisen toimenpideohjelman avulla kaupunki tähtää hiilineutraaliuteen ennen vuotta 2030. Vaasan asukkaista 80 prosenttia asuu alle 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta, joten kestävän liikkumisen kehittämiseen on hyvät edellytykset.

Vaasan kaupungin tavoitteena on Energia- ja ilmasto-ohjelman mukaisesti olla hiilineutraali ennen vuotta 2030. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä toimenpiteitä useilla eri sektoreilla.

Liikenteen hiilijalanjälki on merkittävä, sillä se aiheuttaa kolmanneksen Vaasan hiilidioksidipäästöistä. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi on otettava käyttöön uutta teknologiaa ja tehtävä merkittäviä toimenpiteitä kestävien kulkutapojen käytön edistämiseksi.

– Ajoneuvotekniikkaan ja liikenteen palveluihin liittyvä tekninen kehitys tulee olemaan ratkaisevassa asemassa kestävämmän liikkumisen muutoksessa. Vaasan kaupunki haluaa omalta osaltaan edistää ja tukea muutosta parantamalla kevyen liikenteen järjestelyitä, lisäämällä joukkoliikenteen palvelutasoa ja kannustamalla hiilineutraalin energian käyttöön ajoneuvoissa, sanoo teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Vaasalaiset haluavat kehittää pyöräilyä ja joukkoliikennettä

Vaasassa on laadittu vuoden 2019 aikana toimenpidesuunnitelma kestävän liikkumisen edistämiseksi. Toimenpidesuunnitelmaa on työstetty kahdessa työpajassa, työryhmässä sekä ohjausryhmässä. Työpajaan kutsuttiin kaupungin päättäjiä sekä virkamiehiä. Työtä koordinoivat WSP Finland Oy:n konsultit.

Kestävän liikkumisen edistämisestä syntyy useita hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi terveyden edistäminen, taloudellisuus sekä tilankäytön tehostaminen.

– Nykytilan osalta on todettu, että tiiviin kaupunkirakenteen ansiosta Vaasassa on paljon potentiaalia lyhyille matkoille, jotka on mahdollista tehdä kävellen ja pyöräillen. 80 prosenttia Vaasan asukkaista asuu alle 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Vaasassa on myös tahtoa kestävän liikkumisen edistämiseen, sillä työn yhteydessä tehdyn kyselyn perusteella 90 prosenttia vastaajista olisi valmiita panostamaan enemmän pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen, kertoo asiantuntija Riikka Kallio WSP Finland Oy:stä.

Työssä laadittiin kolme päätavoitetta ja neljä näitä tukevaa tavoitetta. Päätavoitteet liittyvät liikenneverkon kehittämiseen, matkaketjujen käytettävyyden parantamiseen sekä elinympäristön viihtyisyyden parantamiseen.

Kestävän liikkumisen edistämiseksi laadittiin yhteensä 24 eri laajuista toimenpidettä, joiden on tavoiteltu toteutuvan vuosien 2019-2022 aikana.

Ohjelman laatimiseen saatiin rahoitusta 40 000 euroa Traficomin myöntämästä liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta.

Tutustu Kestävän liikkumisen ohjelmaan ja sen toimenpiteisiin.