Ohita valikko
Vaalea talo

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Välitien varteen kaavoitetaan kaivattuja omakotitontteja

Julkaistu: 8.3.2021

Omakotitonttien kysyntään saadaan helpotusta Välitien varrelle kaavoitettavan pientaloalueen myötä. Kaavaluonnoksessa alueelle osoitetaan 16 omakotitonttia ja yksi pientalotontti rivitaloja tai paritaloja varten.

Vaasan kaupungin maankäytön toteuttamisohjelmassa on määritelty kaavoitukselle vuosittaiset tavoiteluvut erilaisille asumismuodoille. Vaikka omakotiasunnoille asetettu tavoite 70 asuntoa per vuosi on täyttynyt viime vuosina, on omakotitonteille edelleen kysyntää.

– Etsimme viime vuonna kaupungin alueelta paikkoja, joihin omakotitontteja voisi nopeasti kaavoittaa lisää. Etsintä tuotti tulokseksi kaksi paikkaa, Radiotien ja Välitien varrella, kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva kertoo.

– Välitielle on yleiskaavassa osoitettu kaksi aluetta pientaloille. Aluksi tarkoituksena oli kaavoittaa nämä molemmat, mutta toisesta päätettiin kuitenkin myöhemmin luopua, kun sen todettiin olevan vielä rakentamiselle huonosti sopivaa tulvaherkkää pehmeikköä, hän jatkaa.

Teeriniemen pohjoispuolelle sijoittuva kaavoitettava alue koostuu vanhasta peltoalueesta ja sitä reunustavasta metsiköstä. Alue on lähiympäristön asukkaiden virkistyskäytössä, ja he ovatkin olleet kiinnostuneita kaavaprosessista.

– Asukkaiden kokemukset ja mielipiteet kaavaprosessin alkuvaiheessa ovat erittäin tärkeitä ja auttavat hyvän ratkaisun löytämisessä, Majaneva kiittelee.

Virkistys- ja luontoarvojen lisäksi kaavoituksen aikana on selvitetty muun muassa Välitien liikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää, hulevesien muodostumista sekä maaperää. Kaikki nämä vaikuttavat suunnitteluun.

– Tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisälle asuinympäristölle ja säilyttää lähiympäristön virkistysarvot mahdollisimman hyvin. Se on sekä vanhojen että uusien asukkaiden kannalta tärkeää, Majaneva toteaa.

Asemakaavan luonnos asetetaan nähtäville 9.3. lähtien 30 päivän ajaksi, ja tänä aikana kaavoitus toivoo palautetta luonnoksesta. Lisätietoja löytyy kaavan hankesivuilta www.vaasa.fi/ak1106.

Kaavoituksesta järjestetään myös vuorovaikutustilaisuus Microsoft Teamsissa 16.3. klo 18-19.30. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja sinne tulee ilmoittautua ennakkoon 15.3. mennessä sähköpostitse kaavan valmistelijalle anne.majaneva@vaasa.fi. Teams toimii myös selaimessa, eikä vaadi asennuksia puhelimelle tai tietokoneelle.

Välitien kaavoitusalue ilmakuvassa
Kaavoitettava alue sijaitsee Teeriniemen pohjoispuolella Välitien varrella ja se on kiinni Mustasaaren ja Vaasan välisessä kuntarajassa.