Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Välitien pientaloalue (ak1106)

Asemakaavoituksen kohteena on asemakaavoittamaton alue Välitien varrella, Teeriniemen pohjoispuolella, kiinni Mustasaaren ja Vaasan välisessä kuntarajassa. Alue koostuu peltoalueesta ja pienestä metsäisestä alueesta. Kaavoitettavan alueen rajausta on pienennetty alkuperäisen 7.4.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen siten, että Välitien itäpuoliset peltoalueet jätettiin pois kaavasta tulvaherkkyyden vuoksi.

Tavoitteena on kaavoittaa pientalotontteja yleiskaavan mukaisesti ja toteuttaa Viheraluejärjestelmä 2030 ja Pitkäselän – Vanhan Vaasan kanaalin laakson ulkoilualuesuunnitelman sisältämiä tavoitteita viheralueilla.

Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuonna 2021.

  1. Vireille 14.4.2020

  2. Luonnos

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Valmistelija