Ohita valikko
Lapset piirtää

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vanhemmilta saatiin hyviä kehitysideoita oppimisen tuen kehittämiseen

Julkaistu: 17.4.2023

Huoltajille tehtiin marraskuussa kysely oppimisen tuen toteutumisesta Vaasassa. Wilman kautta toteutettuun kyselyyn saatiin yhteensä 1 344 vastausta. Saimme vanhemmilta paljon arvokasta palautetta ja kehitysideoita, joita nyt käsitellään kouluissa.

– Vanhemmat olivat tyytyväisiä lastensa saamaan oppimisen tukeen. Kritiikkiä annettiin inkluusion toteuttamisen vähistä resursseista, ja toivottiin myös pienryhmiä takaisin erityistä tukea tarvitseville oppilaille, kertoo kyselyn tuloksista projektipäällikkö Outi Närvä.

Inkluusio tarkoittaa jokaisen oppilaan oikeutta päästä opetuksen piiriin tavallisissa koululuokissa riippumatta oppimisen tuen tarpeesta.

Kyselyn tuloksia käydään nyt läpi kouluissa

Kyselyyn saatiin yhteensä 1 344 vastausta, joista 1 099 oli suomenkielisiä ja 245 ruotsinkielisiä. Vastauksia saatiin kaikkien vaasalaisten koulujen oppilaiden huoltajilta.

Tulokset on jo esitelty kaikille Vaasan kaupungin koulujen rehtoreille.

– Seuraavaksi kaikki koulut käyvät läpi omien oppilaidensa huoltajien vastauksia ja miettivät, miten he voivat huomioida vanhempien ajatukset ja toiveet oman koulunsa toiminnan kehittämisessä, Närvä kertoo.

Satoja avoimia vastauksia ja kehitysideoita

Kyselyssä saatiin useita satoja vastauksia avoimiin kysymyksiin liittyen oppimisen tuen riittävyyteen ja inkluusioon.

Huoltajilta saatiin myös paljon hyviä kehitysideoita oppimisen tuen kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä kyselyn avoimista vastauksista:

Tärkeää on saada vanhemmat mukaan prosessiin, ja kertoa miten lasta testataan jo ennen kuin lapsi joutuu tuen piiriin.

 

Som förälder skulle jag vara glad om lärarna/speciallärarna tog kontakt i ett tidigt skede av terminen för att gå igenom vilket stöd barnet behöver.

 

Tehostetussa tuessa on ollut hienoa, kun lapsi on saanut olla isossa luokassa, mutta samalla käydä pienryhmissä jollain oppiaineilla.

 

Tunneilla pitäisi olla aina kaksi aikuista tai pienemmät luokkakoot.

 

Vore bra om föräldrarna fick närvara vid planeringen även i högstadiet och inte bara delges digitalt känns mödosamt att veta om kommunikationen fungerar över huvudtaget.

Kiitos kaikille vastaajille!

Kysely liittyi OppI-hankkeeseen, jossa perus- ja esiopetuksen oppimisen tukeen liittyviä asioita kehitettiin yhteistyössä Vaasan, Laihian ja Mustasaaren kuntien välillä vuosina 2020-2022.