Förbigå menyn
barn ritar

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Föräldrarna gav bra idéer för utvecklande av stöd för lärande och skolgång

Publicerad: 17.4.2023

I november gjordes en enkät för vårdnadshavarna om hur stöd för lärande och skolgång kunde genomföras i Vasa. Enkäten besvarades via Wilma och sammanlagt 1 344 svar inkom. Vi fick av föräldrarna mycket värdefull respons och utvecklingsidéer som nu behandlas i skolorna.

– Föräldrarna var nöjda med det stöd för lärande och skolgång som deras barn får. Kritik gavs för bristande resurser gällande genomförande av inklusion och man önskade också få smågrupper tillbaka för de elever som behöver särskilt stöd, berättar projektchef Outi Närvä om enkätresultaten.

Inklusion innebär att varje elev har rätt att få delta i undervisningen i vanliga skolklasser oberoende av hens behov av stöd för lärande och skolgång.

Resultaten från enkäten genomgås nu i skolorna

På enkäten erhöll man sammanlagt 1 344 svar, av vilka 1 099 var finskspråkiga och 245 svenskspråkiga. Svar erhölls av alla Vasaskolors elevers vårdnadshavare.

Resultaten har redan presenterats för rektorerna i Vasa stads alla skolor.

– Efter det går alla skolor igenom svaren av sina egna elevers vårdnadshavare och funderar hur de kan beakta föräldrarnas tankar och önskemål i utvecklandet av den egna skolans verksamhet, berättar Närvä.

Hundratals öppna svar och utvecklingsidéer

I enkäten fick man flera hundra svar på öppna frågor i anslutning till om stöd för lärande och skolgång är tillräckligt samt inklusion.

Vårdnadshavarna gav också många bra utvecklingsidéer för utvecklande av stöd för lärande och skolgång. Här är några exempel på enkätens öppna svar:

Som förälder skulle jag vara glad om lärarna/speciallärarna tog kontakt i ett tidigt skede av terminen för att gå igenom vilket stöd barnet behöver.

 

Tärkeää on saada vanhemmat mukaan prosessiin, ja kertoa miten lasta testataan jo ennen kuin lapsi joutuu tuen piiriin.

 

Vore bra om föräldrarna fick närvara vid planeringen även i högstadiet och inte bara delges digitalt känns mödosamt att veta om kommunikationen fungerar över huvudtaget.

 

Tehostetussa tuessa on ollut hienoa, kun lapsi on saanut olla isossa luokassa, mutta samalla käydä pienryhmissä jollain oppiaineilla.

 

Tunneilla pitäisi olla aina kaksi aikuista tai pienemmät luokkakoot.

 

Tack till alla som svarade!

Enkäten anslöt sig till projektet Oppl, där frågor i anslutning till stöd för lärande och skolgång inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen utvecklades i samarbete mellan kommunerna Vasa, Laihela och Korsholm under åren 2020-2022.