Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vuoden 2019 arviointikertomus kiinnittää huomiota kaupungin kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja talouden tasapainoon

Vaasan kaupungin vuoden 2019 arviointikertomus on valmistunut. Tarkastuslautakunta arvioi vuonna 2019 kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista sekä tarkemmin tavoitteita hiilineutraali Vaasa 2035, kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne sekä talouden tasapaino.

– Vaasan kaupungilla riittää haasteita monella saralla. Talouden tasapainottaminen vaikeassa maailmantilanteessa ei ole helppoa. Työhön tarvitaan järeitä aseita. Hiilineutraaliuden saavuttaminen ei ole helppoa sekään, sillä nykyisillä toimilla tavoitetta ei saavuteta. Emme kuitenkaan ole vaikeuksinemme yksin, monet haasteemme ovat maailmanlaajuisia, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen.

Strategisiin tavoitteisiin päästy osittain

Tarkastuslautakunnan mukaan strategiset tavoitteet toteutuvat suuressa määrin talousarviossa päätetyn mukaisina. Aikaisempia vuosia paremmin on valtuustokauden loppupuolella onnistuttu lautakuntien ja toimialojen sitouttamisessa tavoitteisiin ja niihin liittyviin toimenpiteisiin.

Vuoden 2019 aikana kaupunkistrategiassa hyväksytyistä mittareista positiiviksi osoittautuivat muun muassa verokertymä sekä väestönkasvu. Kaikista kaupungin strategiassa hyväksytyistä mittareista toteutui vuonna 2019 kokonaisuudessaan noin 62 prosenttia ja toimenpiteistä noin 70-80 prosenttia toteutui joko kokonaan tai osittain.

Kehitettävänä kohteena tarkastuslautakunta pitää kaupungin johdon tasolla eri toimenpiteiden vastuuttamista ja resursointia. Keskeisistä mittareista työllisyyttä ja talouden tasapainoa ei ole saavutettu. Talouden tasapainoa syövät myös kaupungin mittava kehittäminen ja investoinnit.

Talouden tasapainon saavuttaminen on ollut haasteellista ja tulee tarkastuslautakunnan arvion mukaan sellaisen pysymään. Tarkastuslautakunta arvioi, että kaupungin kertynyttä alijäämää ei saada vuoden 2020 alun lähtökohdilla katetuksi vuoden 2020 lopussa.

– Lisäksi COVID-19-pandemia tulee vaikuttamaan kaupungin talouteen niin raskaasti, että ilman erityistoimia kaupunki ei tule saavuttamaan vuodesta 2016 alkanutta alijäämän kattamistehtävää ajoissa. Tarkastuslautakunta haluaa edelleen kiinnittää huomiota myös kaupungin verotulojen arviointiin ja realistisuuteen toimintavuosien talousarvioita hyväksyttäessä, kertoo tarkastusjohtaja Matti Rosvall.

Hiilineutraali Vaasa vaatii toimintajärjestelmän tarkastelua

Vuonna 2016 hyväksytty Energia- ja ilmasto-ohjelma tähtäsi alun perin Vaasan hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Viime vuonna kaupunginvaltuusto kiristi tavoitetta 2020-luvulle. Vuonna 2016 energia- ja ilmasto-ohjelmalle asetettiin tavoitteita, kuten energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian käyttäminen, energianeuvonta, yhteisen tahtotilan luominen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteista ovat vuoden 2019 loppuun mennessä toteutuneet tarkastuslautakunnan arvion mukaan energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian käytön lisääntyminen ja tahtotilan luominen. Suomen ympäristökeskuksen tekemissä arvioissa koko Vaasan alueen kasvihuonepäästöt laskivat 2005-2017 jopa 42 prosenttia. Tulos on hyvä ja niin sanottujen C21 –kaupunkien joukossa oikeuttaa sijalle 1.

Parannettavaa on kuitenkin ohjelman kokonaisvaltaisessa johtamisessa, organisoinnissa sekä raportoinnissa valtuustolle. Energianeuvontaa ei ole toteutettu.

Tarkastuslautakunnan mukaan Energia- ja ilmasto-ohjelma pitäisikin päivittää uuden tavoitteen myötä sekä toimintajärjestelmää tarkasteltava vastaamaan tavoitetta.

Yhdyskuntarakenteen kilpailukyky on parantunut

Kaupungin pitkäaikainen tavoite on ollut kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne. Tähän liittyvät muun muassa maankäyttö, kaavoitus, liikenne, tiivis kaupunkirakenne ja vesihuolto.

Vuonna 2019 suunnitellusti ovat toteutuneet pyöräverkoston ja julkisen liikenteen kehittäminen, kävelykeskustan laajentaminen, kaavoituksen tehostaminen ja pohjavesihankkeen toteuttaminen. Tontti- ja kaavavarannon tilanne on hyvä ja kaavojen läpimenon seurantaa kehitetään.

Ongelmaksi on muodostunut taloudellinen tilanne, joka nykyhetkellä näyttäisi jarruttavan välttämättömiä investointeja ja estää pikaisiin tarpeisiin vastaamista. Innovatiivisia julkisia hankintoja ei ole kehitetty tarpeeksi. Rakennuslupien käsittelyajat ovat pidentyneet 24 päivään. Asuntotuotannon tavoitteisiin ei ole päästy muutamaan vuoteen.

– Tulevien vuosien haasteena hiilineutraaliuden tavoitteen osalta tulee olemaan se, että seuraavat kehitysaskeleet edellyttävät huomattavasti suurempia resursseja suhteessa saavutettaviin tuloksiin. Niin sanotut helpot ratkaisut ilmastoasioiden kehittämiseksi on jo pääosin Vaasan alueella tehty. Talouden tasapainon saavuttaminen näyttäisi edellyttävän kaupungin oman talouden tarkastelemista kriittisellä silmällä, summaa Rosvall.

 

Tarkastuslautakunta antaa kuntalain mukaisesti valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Vuoden 2019 arviointikertomus käsitellään 8.6. kaupunginvaltuustossa.

Tutustu vuoden 2019 arviointikertomukseen tästä.

Tutustu Vaasan kaupungin tarkastuslautakuntaan tästä.

 

Julkaistu: 27.05.2020