Ohita valikko

Tarkastuslautakunta

Lautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisuudessa.

Puheenjohtaja Heimo Hokkanen
Esittelijä 
Läsnäolo- ja puheoikeus tilintarkastaja KPMG Oy
Pöytäkirjanpitäjä Iida Mäki

Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät syksyllä 2023

Yliviivattu kokous on peruttu.

elokuu 22.8. ja 29.8.
lokakuu 3.10.
marraskuu 21.11.

Kokouspäivät keväällä 2024

Yliviivattu kokous on peruttu.

tammikuu 30.1.
maaliskuu 5.3.
huhtikuu 9.4.
toukokuu 2.5. ja 28.5.

 

 

 

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.
  Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen
  p. 040 557 6611
  s-posti heimo.hokkanen(a)vaasa.fi

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.
  Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen
  p. 040 557 6611
  s-posti heimo.hokkanen(a)vaasa.fi

Tarkastuslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 15, tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17, 5. kerros.