Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Tarkastuslautakunta

Lautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisuudessa.

Puheenjohtaja Heimo Hokkanen
Varapuheenjohtaja Merja Rintamäki
Esittelijä Matti Rosvall
Läsnäolo- ja puheoikeus tilintarkastaja KPMG Oy
Pöytäkirjanpitäjä Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa
Valtuustokausi 31.5.2017 – 31.7.2021

Kokouspäivät keväällä 2021

helmikuu 2.2.
maaliskuu 9.3.
huhtikuu 6.4.
toukokuu 4.5., 25.5. ja 31.5. klo 15

Kokouspäivät syksyllä 2020: elokuu 25.8., lokakuu 6.10., marraskuu 24.11.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan/tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.
  Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • esittelijä tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.
  Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • esittelijä tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tarkastuslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 17.15, tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17, 5. kerros.