Ohita valikko

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta toimii kaupunginvaltuuston suorassa alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Heimo Hokkanen
Varapuheenjohtaja: Anne Rintamäki
Esittelijä: Matti Rosvall
Läsnäolo- ja puheoikeus: tilintarkastaja KPMG Oy
Pöytäkirjanpitäjä: Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa
Valtuustokausi: 31.5.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät syksyllä 2019

27.8.

8.10.

26.11.

Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan/tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokouspäivät keväällä 2020

4.2., 10.3., 7.4., 5.5. ja 26.5.

Tietoa tarkastuslautakunnasta

Tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston alainen, ja sen lyhenne on TARLA.
Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi ja tilintarkastus

Lautakunnan kokoonpano

 1. Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 2. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
 • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
 • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
 • Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
 • Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
 • Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa

Lisätietoja

 • esittelijä, tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tietoa tarkastuslautakunnasta

Tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston alainen, ja sen lyhenne on TARLA.
Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi ja tilintarkastus

Lautakunnan kokoonpano

 1. Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 2. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
 • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
 • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
 • Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
 • Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
 • Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa

Lisätietoja

 • esittelijä, tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tarkastuslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 17.15, tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17, kerros 5.