Ohita valikko

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta toimii kaupunginvaltuuston suorassa alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Heimo Hokkanen
Varapuheenjohtaja: Anne Rintamäki
Esittelijä: Matti Rosvall
Läsnäolo- ja puheoikeus: tilintarkastaja KPMG Oy
Pöytäkirjanpitäjä: Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa
Valtuustokausi: 31.5.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät syksyllä 2019

27.8.

8.10.

26.11.

Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan/tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokouspäivät keväällä 2020

4.2., 10.3., 7.4., 5.5. ja 26.5.

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston alainen, ja sen lyhenne on TARLA.
 • Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi ja tilintarkastus

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 • Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 • Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
 • Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
 • Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
 • Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
 • On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
 • Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • esittelijä, tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston alainen, ja sen lyhenne on TARLA.
 • Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi ja tilintarkastus

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 • Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 • Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
 • Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
 • Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
 • Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
 • On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
 • Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • esittelijä, tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti: matti.rosvall@vaasa.fi

Tarkastuslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 17.15, tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17, kerros 5.