Ohita valikko

Tarkastuslautakunta

Lautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisuudessa.

Puheenjohtaja Heimo Hokkanen
Varapuheenjohtaja Juha Rantala
Esittelijä Matti Rosvall
Läsnäolo- ja puheoikeus tilintarkastaja KPMG Oy
Pöytäkirjanpitäjä Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa, Iida Mäki

Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät keväällä 2022

Yliviivattu kokous on peruttu.

helmikuu 1.2.
maaliskuu 8.3.
huhtikuu 5.4.
toukokuu 3.5. ja 24.5.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan/tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.
Kokouksia pyritään järjestämään tarkastusvuoden aikana 8. Vuoden 2021 kevään aikana on siirrytty kokonaisuudessaan sähköiseen kokousmenettelyyn.

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.
  Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • esittelijä tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti matti.rosvall@vaasa.fi
 • s-posti tarkastuslautakunta@vaasa.fi

Tietoa tarkastuslautakunnasta

 • Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.
  Tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastusyhteisö muodostavat yhdessä tarkastustoimen.

Katso myös sivu: Arviointi, tilintarkastus ja sidonnaisuudet

Lautakunnan kokoonpano

 • Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  On  sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

Lisätietoja

 • esittelijä tarkastusjohtaja Matti Rosvall
  p. 040 482 2455
  s-posti matti.rosvall@vaasa.fi
 • s-posti tarkastuslautakunta@vaasa.fi

Tarkastuslautakunta kokoontuu

tiistaisin klo 15, tarkastusyksikössä Vaasanpuistikko 17, 5. kerros.