Ohita valikko

Maksuvaikeudet ja häätöprosessi

Maksuvaikeudet

Vuokranmaksun vaikeuksia kannattaa lähteä ratkomaan viimeistään silloin, kun vuokra on jäänyt hoitamatta yhdeltä kuukaudelta. Vuokranantajan kanssa voi yrittää sopia maksusuunnitelman vuokravelkaan, mikäli tiedät, kuinka saat maksut hoidettua. Maksusuunnitelmaan tulee pystyä sitoutumaan, koska toistuvasti ei maksusuunnitelmia ole mahdollista tehdä.

Mikäli sinulla on vaikeuksia vuokranmaksun kanssa tai haluat selvittää maksusuunnitelman tekemistä vuokravelkaan, ota yhteyttä asumisneuvojaan.

Mikäli vuokravelkatilanteesi on johtanut siihen, että vuokranantajasi on tehnyt haastehakemuksen ja vuokravelka-asia on siirretty käräjäoikeuteen häädön hakemiseksi, ei maksusuunnitelman tekeminen velkaan ole enää mahdollista. Tämän vuoksi velkatilannetta kannattaa lähteä hoitamaan viimeistään, kun vuokravelkaa on ehtinyt kertyä yhdeltä kuukaudelta.

Vuokravelan perintä ja häätöprosessi (pdf)

Häätöprosessi

Vuokranantaja ei voi häätää itse vuokralaista asunnosta, vaan häätöön tarvitaan aina käräjäoikeuden antama häätötuomio. Vuokralaista suojaa perustuslakiin kirjattu oikeus kotirauhaan siihen asti, kunnes vuokralainen ei enää asu asunnossa.

Vuokranantaja voi hakea häätötuomiota käräjäoikeudelta, jos vuokrasopimus on irtisanottu tai purettu eikä vuokralainen tästä huolimatta suostu muuttamaan asunnosta pois. Häätöä voidaan hakea myös silloin, kun vuokralainen viettää asunnossa erityisen häiritsevää elämää, vaikka vuokrasopimusta ei olisikaan vielä päätetty.

Käräjäoikeuden toimittama ilmoitus häätötuomiosta käy myös vuokrasopimuksen purkamisilmoituksesta, jos vuokranantaja ei ole vuokrasopimusta jo aikaisemmin purkanut. Vuokrasopimuksen purkaminen itsessään ei vaadi aina käräjäoikeuden tuomiota, siitä lisää tietoa täältä.

Miten häätö toimitetaan?

Häädön toimittaa aina ulosottoviranomainen. Vuokranantajan tulee toimittaa käräjäoikeudelta saamansa häätötuomio ulosottovirastoon. Sen jälkeen, kun vuokranantaja on toimittanut häätötuomion ulosottovirastoon, lähettää ulosottomies vuokralaiselle muuttokehotuksen. Muuttokehotuksessa vuokralaiselle ilmoitetaan muuttopäivä, johon mennessä häädettävää kehotetaan muuttamaan asunnosta pois. Muuttokehotuksessa annetaan yleensä kahdesta kolmeen viikkoa aikaa muuttamiseen.

Häätö toimitetaan ulosoton toimesta muuttopäivän jälkeen viipymättä, jos häädettävä ei ole muuttanut asunnosta pois. Häädöstä aiheutuneet kustannukset tulevat häädettävän vuokralaisen maksettavaksi. Häätö toteutetaan siten, että asunnosta poistetaan häädettävä sekä tämän omaisuus.  Häädössä asunto siis tyhjennetään tavaroista ja huonekaluista. Jos häädettävä vuokralainen ei ole paikalla häädön aikana, ei se ole este häädön toimittamiselle.

Häädössä muu kuin vuokralaisen vähäarvoinen omaisuus otetaan talteen. Asunnossa oleva arvokas omaisuus voidaan ulosmitata häädettävän velkojen maksamiseksi. Myös häädettävän henkilökohtainen omaisuus, kuten valokuvat, asiakirjat ja muu vastaava omaisuus otetaan talteen. Henkilökohtaisen omaisuuden häädettävä voi hakea veloituksetta ulosottovirastolta.

Häädöstä tehdään aina pöytäkirja, josta näkyy, miten häädettävän omaisuuden kanssa on menetelty. Pöytäkirjassa myös lukee, mihin asti häädettävän omaisuutta säilytetään ulosoton toimesta ja mistä omaisuuden voi hakea.

Kokonaisuudessaan häätöprosessi voi kestää kahdesta kuuteen kuukauteen.

Lähteet:

https://www.vuokralaiset.fi/tietopaketti-vuokralaisille/haato/

Työkalut (ara.fi)