Förbigå menyn

Betalningssvårigheter & vräkningsprocessen

Betalningssvårigheter

Det lönar sig att börja försöka lösa svårigheter att betala hyran senast i det skede när hyran lämnat obetald för en månad. Du kan försöka komma överens med hyresvärden om en betalningsplan för hyresskulden om du vet hur du kan sköta betalningarna.Du bör kunna förbinda dig till betalningsplanen eftersom det inte är möjligt att göra upp betalningsplaner upprepade gånger.

Om du har problem med att betala hyran och vill reda ut hur du ska göra upp en betalningsplan för hyresskulden, ta kontakt med boenderådgivaren (länk till boenderådgivningens startsida).

Om situationen med din hyresskuld har lett till att hyresvärden har lämnat in en stämningsansökan och hyresskuldsärendet har överförts till tingsrätten för ansökande om vräkning, är det inte längre möjligt att göra upp en betalningsplan för skulden. Därför lönar det sig att börja sköta skuldsituationen senast när hyresskuld har hunnit samlas för en månad.

Vuokravelan perintä ja häätöprosessi (pdf)

Vräkningsprocessen

Hyresvärden kan inte själv vräka hyresgästen från lägenheten, utan för vräkningen behövs alltid tingsrättens vräkningsdom. Hyresgästen är skyddad av den rätt till hemfrid som anges i grundlagen till dess att hyresgästen inte längre bor i bostaden.

Hyresvärden kan ansöka om en vräkningsdom hos tingsrätten, om hyresavtalet har sagts upp eller hävts och hyresgästen trots detta inte går med på att flytta bort från bostaden. Man kan också ansöka om vräkning när hyresgästen för ett särskilt störande liv i bostaden, även om hyresavtalet inte skulle ha upphört än.

En vräkningsdom som tingsrätten ger duger också som meddelande om hävning av hyresavtalet, om hyresvärden inte redan tidigare har hävt hyresavtalet. För att häva ett hyresavtal krävs i sig inte alltid en dom av tingsrätten, mer information om det här (länk till sidan ”Hävning av hyresavtal”).

Hur verkställs vräkningen?

Det är alltid utsökningsmyndigheten som verkställer vräkningen. Hyresvärden ska ge in tingsrättens vräkningsdom till utsökningsverket. Efter att hyresvärden har gett in vräkningsdomen till utsökningsverket, skickar utmätningsmannen en flyttningsuppmaning till hyresgästen. I flyttningsuppmaningen meddelas hyresgästen flyttningsdagen, före vilken den som vräks uppmanas flytta bort från bostaden. I flyttningsuppmaningen ges vanligtvis två till tre veckor tid för att flytta.

Utsökningsverket verkställer vräkningen genast efter flyttningsdagen, om den som vräks inte har flyttat bort från bostaden. Kostnader som orsakas av vräkningen ska betalas av den som blir vräkt. Vräkningen verkställs så att den som vräks och dennas egendom flyttas bort från bostaden. Vid vräkningen töms alltså bostaden på saker och möbler. Om den som vräks inte är på plats under vräkningen, är det inget hinder för att verkställa vräkningen.

Vid vräkningen tas hyresgästens egendom av mer än ringa värde om hand. Värdefull egendom i bostaden kan utmätas för att betala skulder som den vräkta har. Även personlig egendom som den vräkta har, t.ex. fotografier, dokument och annan motsvarande egendom, tas om hand. Den som vräks kan kostnadsfritt hämta ut sin personliga egendom hos utsökningsverket.

Det görs alltid upp ett protokoll över vräkningen, och av det framgår vad som har gjorts med den vräktas egendom. I protokollet står också hur länge den vräktas egendom förvaras hos utsökningsverket och var egendomen kan hämtas.

I sin helhet kan vräkningsprocessen pågå  från två till sex månader.

Källor:

https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/maksuvaikeudet

https://www.vuokralaiset.fi/pa-svenska/kunskapspaket-for-hyresgaster/avhysning/