Ohita valikko

Vapautus jätevesiviemäriin liittymisestä

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi hakemuksesta myöntää vapautuksen jätevesiviemäriin liittymisestä, jos vesihuoltolain 11 §:n edellytykset täyttyvät.

Yleisen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueella kiinteistö tulee pääsääntöisesti liittää viemäriin. Rakennus- ja ympäristölautakunta voi hakemuksesta myöntää toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen jätevesiviemäriin liittymisestä, jos vesihuoltolain 11 §:n edellytykset täyttyvät:

– liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy

ja

– kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan muutoin järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti

Voit tulostaa vapautushakemuslomakkeen paperille tästä.

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojelun yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto