Förbigå menyn

Befrielse från allmänt avlopp

Byggnads- och miljönämnden kan genom ansökan bevilja frielse från allmänt avlopp, om villkoren i lagen om vattentjänster 11 § uppfylls.

En fastighet som finns inom verksamhetsområdet för allmänt avlopp bör i huvudsak anslutas till avloppet. Byggnads- och miljönämnden kan genom ansökan bevilja befrielse, antingen tills vidare eller för en viss tid, från allmänt avlopp, om villkoren i lagen om vattentjänster 11 § uppfylls:

– anslutningen till ledningsnätet blir oskälig för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande av kostnaderna för byggande av fastighetens avloppsanordningar, kostnaderna för anslutningen, det obetydliga behovet av vattentjänstverkets tjänster eller någon annan motsvarande särskild orsak

och

– bortledandet och behandlingen av fastighetens avloppsvatten kan på annat sätt ordnas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen.

Blanketten för ansökan om befrielse kan skrivas ut här.

Miljöskyddets kontaktuppgifter

Miljöskyddets gemensamma mailadress

Vasa stads miljöavdelning