Ohita valikko

Vanhan Sataman tonttien jatkuva haku

Vaasan kaupunki tarjoaa haettavaksi pientalotontteja Vanhan sataman alueelta.

Olemme huomanneet, että yksikerroksisten omakotitalojen tonttien kysyntä on paljon suurempi kuin niiden tarjonta. Tästä syystä rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja kiinteistötoimen viranhaltijat ovat keskustelleet mahdollisuudesta hakea poikkeamista asemakaavan kerrosluvusta, jotta yksikerroksisia omakotitaloja voitaisiin rakentaa. Viranhaltijat ovat katsoneet mahdolliseksi sellaisten poikkeamishakemusten puoltamisen, jotka ovat kaupungin viranhaltijoiden laatimien ohjeiden mukaisia. Ohjeet ilmenevät erillisestä asiakirjasta. Alueet, joita tämä koskee, ovat asemakaavan ak0996 (Vanha satama) korttelin 18 tontit 1–7 ja korttelin 19 tontit 2, 4, 6, 8, 10 ja 12 eli ne tontit, jotka sijaitsevat Ryövärinkarintien varrella ja jotka on merkitty asemakaavassa kerrosluvulla I 2/3.

Ennen kuin asianomainen lupaviranomainen (rakennus- ja ympäristölautakunta) voi ratkaista poikkeamishakemuksen tulee olla tontin hallintaoikeus (omistus- tai vuokraoikeus).

Prosessin helpottamiseksi kiinteistötoimessa on päätetty, että vuokralainen voi lisäkuluitta purkaa solmitun vuokrasopimuksen, jos rakennus-ja ympäristölautakunta ei myönnä lupaa asemakaavan kerrosluvusta poikkeamiseen sellaisella hakemuksella, joka on kaupungin viranhaltijoiden laatimien ohjeiden mukainen. Vuokralaiselle jää siten maksettavaksi vain 500 euron suuruinen tontin varausmaksu sekä poikkeamis-/rakennuslupahakemuksesta aiheutuneet kustannukset. Tontinsaaja ei tällaisessa tilanteessa joudu myöskään karanteeniin, jos sopimus puretaan, vaan hän voi heti hakea muita kaupungilla tarjolla olevia tontteja.

Ohjeet tontin hakijoille (pdf)