Ohita valikko

Osoitenumerointi

Vaasan kaupungin kiinteistötoimi ylläpitää kaupungin osoitejärjestelmää ja vastaa osoitenumeroiden antamisesta kaupungin alueella. Uusille kiinteistöille ja rakennuksille annetaan osoite lohkomisen tai rakennusluvan yhteydessä. Asemakaava-alueilla tontit numeroidaan järjestyksessä tien alkupisteestä, tien oikealla puolella ovat parilliset numerot ja vasemmalla puolella parittomat numerot. Haja-asutusalueilla käytetään järjestelmää, jossa numerointi perustuu etäisyyteen tien alkupisteestä.

Osoitteenmuutokset

Osoitteen muuttaminen voi tulla kyseeseen, mikäli tontti jaetaan, liikennejärjestelyissä tapahtuu muutoksia tai nykyinen osoite aiheuttaa epäselvyyttä. Myös kadun- tai tiennimet voivat muuttua. Tällöin tehdään osoitteenmuutos, jossa vahvistetaan kiinteistön ja rakennuksen uusi osoite. Kiinteistötoimi tiedottaa osoitemuutoksista kiinteistönomistajan lisäksi mm. pelastuslaitosta, postia ja maistraattia.

Katujen ja teiden nimeämisestä vastaa kaavoitus.

Ota yhteyttä