Ohita valikko
Mittaussuunnitelyryhmä

Mittauspalvelut rakentajille

Rakentamisen aikana ja sen valmistuttua on tarpeellista suorittaa rakennuspaikalla maastomittauksia, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Maastomittaukset Vaasan kaupungin alueella suorittaa Vaasan kaupungin Kiinteistötoimen mittauspalvelut.

Rakennuksen paikan merkintä ja korkeuden näyttö tontille tai rakennuspaikalle

Rakennuksen paikan merkitseminen on maankäyttö- ja rakennuslain 149 b § vaatima toimenpide. Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka maastossa. Tyypillisesti toimenpide tehdään, kun rakennuslupa on saatu ja aloituskokous on pidetty. Tontille mitataan lisäksi korkeuspiste, jota käytetään rakennuksen perustuksen suunnitelman mukaisen korkeusaseman määrityksen.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus on rakennusluvassa vaadittu katselmus. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen perustuksen sijainti ja korkeusasema, kun perustus on valmiiksi rakennettu. Sijaintikatselmuksesta annetaan tarvittaessa myös lausunto. Rakennusvalvonta ei voi tehdä loppukatselmusta ennen kuin sijaintikatselmus on suoritettu.

Tontin rajan näyttö

Mikäli kaava alueella on tontin rajamerkit kadonneet, voidaan rajamerkit merkitä uudelleen maastoon.
Jos rajapyykkien paikasta on epäselvyyttä tai riitaa, voidaan suorittaa rajankäyntitoimitus, jossa rajan paikka määrätään. Rajankäyntitoimitus tilataan Kiinteistönmuodostus-sivulta.

Korkeusaseman näyttö tontille

Korkeusaseman näyttö tontille tai rakennuspaikalle on mittaustoimenpide, jossa yksi korkeuspiste rakennetaan tontille tai rakennuspaikalle. Rakentaja voi hyödyntää korkeuspistettä suunnittelussa ja rakentamisessa.

Rakennuksen paikan merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen sekä korkeuden näytön tontille tai rakennuspaikalle, ja tontin rajamittauksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä mittausteknikkoon.

Hinnasto

Taksat yleisimmille toimenpiteille:

Toimenpide Hinta (€)
Asuinpientalon tai asuinparitalon rakentaminen 440
Asuinrakennuksen, 3-8 asuntoa, rakentaminen 780
Asuinrakennuksen, yli 8 asuntoa, rakentaminen 1000
Erikseen merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus
tai rakennelma
245
Edellä mainittuja asuinrakennuksia palveleva samalla tontilla / raken­nus­paikalla oleva samanaikaisesti merkittävä talousrakennus / olemassa olevan rakennuksen laajennus 200
Muu rakennus
– Kokonaisala alle 100 m² 245
– Kokonaisala 100-600 m² 440
– Kokonaisala yli 600 m² 1000
Rajan paikan maalle merkitseminen (sisältäen kaksi pistettä) 135
– kutakin seuraavaa pistettä kohti 35
Maalämpökaivon sijaintikatselmus 135

Maksu määräytyy voimassa olevien taksojen mukaisesti. Hinta koostuu merkitsemis- ja tarkistusmaksusta.

Kiinteistötoimen taksat ja asiakasmaksut (pdf)

Ota yhteyttä