Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Mätningsservice för byggande

Under tiden för byggande och när byggandet är färdigt är det nödvändigt att utföra terrängmätningar på byggplatsen, så att placeringen och höjdläget för byggnader uppfylls enligt planerat bygglov. Terrängmätningarna på Vasa stads område utförs av Vasa stads Fastighetssektors Mätningsservice.

Utmärkning av byggplats och visning av höjd på tomt eller byggplats

Utmärkning av byggnadens plats är i markanvändnings och bygglagens 149 b § krävd åtgärd. Utmärkning av byggnadens plats påvisar byggnaders planenliga plats i terrängen. Typiskt är att utförandet sker när man har godkänt bygglov och begynnelse mötet har hållits. På tomten eller byggplatsen utmärks även en höjdpunkt som används till att bestämma byggnadsgrundens planenliga höjdläge.

Lägessyn

Lägessyn är i bygglovet bestämd syn. Med lägessynen konstateras byggnadsgrundens plats och höjdläge när byggnadsgrunden är byggd. Vid behov ges ett utlåtande om lägessynen. Byggnadstillsyn kan inte göra slutsyn före lägessynen är gjord.

Utmärkning av tomtgräns

Om det på tomt på planeområde har försvunnit råmärken, kan man göra en ny utmärkning av tomtgräns i terrängen.

Om det finns oklarheter eller stridigheter om placeringen av tomts råmärken kan man utföra en rågångs förrättning i vilken råmärkets placering bestäms. Rågångs förrättning kan beställas från Fastighetsbildning-sidan.

Visning av höjdläge på tomt eller byggplats

Visning av höjdläge på tomt eller byggnadsplats är en mätningsåtgärd, var man bygger ett höjdmärke som visar tomtens eller byggplatsens höjdläge. Byggaren kan använda höjdpunkten i planeringen och i byggandet.

I ärenden gällande utmärkning av byggnadens plats och lägessyn samt visning av höjd på tomt eller byggplats, och utmärkning av tomtgräns, kan man kontakta mätningsteknikern.

Avgifter

Taxa för de vanligaste åtgärderna:

Åtgärd Pris (€)
Byggande av bostads småhus eller bostads parhus 405
Byggande av bostadsbyggnad, 3 – 8 bostäder 710
Byggande av bostadsbyggnad, flera än 8 bostäder 915
Byggande av separat ekonomiebyggnad eller motsvarande liten byggnad eller konstruktion 225
För ovan nämnda bostadsbyggnader betjänande på samma tomt / byggnadsplats varande samtidigt utmärkt ekonomiebyggnad / befintlig byggnads utvidgning 185
Övriga byggnader
– Totalareal under 100 m² 225
– Totalareal 100 – 600 m² 405
– Totalareal över 600 m² 915
Utmärkning av rå i terrängen (inkluderande två punkter) 125
– för följande tilläggspunkter 30
Lägessyn för jordvärme borrhål 125

Avgiften fastställs enligt ikraftvarande taksa. Avgiften består av en utmärknings- och kontrollavgift.

Avgifter för byggnadstillsynsmätningar (pdf)

Ta kontakt