Ohita valikko

Naurulokki

Larus ridibundus

Naurulokki pesii Vaasassa rannoilla ja saaristossa. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Naurulokki on uusi tulokas Suomen pesimälinnustossa. Lajin ensipesintä maassamme on varmistettu vuonna 1864 Helsingissä. Tämän jälkeen naurulokki on levittäytynyt ja runsastunut nopeasti pesimälintuna. Lajin runsastuminen päättyi Suomessa 1970-luvulla, jonka jälkeen pesimäyhdyskuntien koot ovat monin paikoin pienentyneet. Naurulokki on luokiteltu Suomen uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi.

  • Pituus 34-38 cm
  • Pesä maassa
  • Talvehtii Länsi-Euroopassa
  • Syö hyönteisiä, jyviä, kastematoja, kaloja

Elinympäristö. Naurulokki on alunperin Suomessa pesinyt rannikon läheisillä sisämaajärvillä. Kannan voimistumisen myötä naurulokki on levinnyt saariston pesimälinnuksi. Naurulokille on tyypillistä, että laji pesii luodoilla ja saarilla suurina yhdyskuntina. Suurimmissa yhdyskunnissa on Vaasan saaristossa viime vuosina ollut satoja pareja.

Esiintyminen Vaasassa. Naurulokkien pesimäyhdyskunnat ovat keskittyneet merensaaristoon ulko- ja sisasaariston alueelle. Yksittäisparein naurulokkeja pesii sisämaassa esimerkiksi Pukinjärvellä.