Ohita valikko

Lehtokerttu

Sylvia borin

Lehtokerttu on Vaasassa yleinen pesimälintu. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Lehtokerttu on tasaisen harmaanruskea varpuslintu vailla erityis-tuntomerkkejä. Tämän vuoksi se on useimmille ihmisille outo ja tuntematon vaikka laji on erittäin yleinen ja runsas pesimälintu Suomessa. Lehtokertun laulu alkaa kuulua toukokuun puolivälistä alkaen. Laulukausi jatkuu pitempään kuin muilla linnuilla eli heinäkuun puoliväliin asti.

  • Pituus 15 cm
  • Pesä matalalla pensaassa, katajassa tai kuusessa
  • Muuttolintu. Talvehtii Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset, hämähäkit ja marjat

Elinympäristö. Lehtokerttu ei ole kovin vaatelias elinympäristönsä suhteen. Se viihtyy kaikenlaisilla biotoopeilla, joilla kasvaa rehevä kenttäkerros. Tämäntyyppisiä maastoja ovat lehdot ja puronvarret, niitynreunat, hakamaat, metsänreunat, pensaikot ja villiintyneet puutarhat.

Esiintyminen Vaasassa. Lehtokerttu oli kartoituksen yksi yleisimmistä pesimälinnuista Vaasassa. Siitä tehtiin havaintoja noin 230 tutkimusruudun alueelta. Laji pesii sekä mantereella että saaristossa. Lehtokerttu puuttuu Söderfjärdenin pelloilta sekä paikoin Öjenin ja Pilvilammen metsäalueilta.