Förbigå menyn

Trädgårdssångare

Sylvia borin

Trädgårdssångaren är en vanlig häckfågel i Vasa. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Trädgårdssångaren är en jämnt gråbrunt färgad tätting utan speciella kännetecken. På grund av detta är den främmande och okänd för de flesta människor, trots att arten är mycket allmän och en talrik häckfågel i Finland. Trädgårdssångarens sång hörs från mitten av maj. Sången pågår längre än hos andra fåglar, ända till mitten på juli.

  • Längd 15 cm
  • Häckar i låga buskar, enar eller granar
  • Flyttfågel. Övervintrar i Afrika
  • Livnär sig på insekter, spindlar och bär

Livsmiljö. Trädgårdssångaren kräver inte mycket av sin livsmiljö. Den trivs i alla sorts biotoper som har ett frodigt fältskikt. Typiska miljöer är lundar och bäckkanter, ängskanter, hagmarker, skogsbryn, busksnår och förvildade trädgårdar.

Förekomst i Vasa. Trädgårdssångaren var en av de allmännaste häckfåglarna i Vasa vid karteringen. Den observerades i ca 220 undersökningsrutor. Arten häckar både på fastlandet och i skärgården. Trädgårdssångaren saknas på Söderfjärdens åkrar samt lokalt i Öjens skogar och vid Molnträsket.