Ohita valikko

Pyrstötiainen

Aegithalos caudatus

Pyrstötiaisen tuntomerkkejä ovat pieni musta nokka ja pitkä pyrstö. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Pyrstötiainen on pieni, vaalea ja eloisa itäisen taigametsävyöhykkeen varpuslintu. Laji pesimäkannat ovat olleet Suomessa aina kohtalaisen pienet. Aika ajoin syksyisin pyrstötiaiset vaeltavat idästä uusille asuinsijoilleen. Tällöin vaeltavia lintuja saattaa nähdä suurissa usean kymmenen yksilön parvissa.

  • Pituus 15 cm
  • Pallomainen pesä rakennetaan puuhun yleensä koivuun tai kuuseen
  • Osittaismuuttaja. Siirtyy talveksi etelämmäksi. Ajoittain syksyisin vaeltaa sankoin joukoin maahamme idästä
  • Ravintona hyönteiset, siemenet, hämähäkit

Elinympäristö. Pyrstötiainen pesii lehtimetsissä, jotka sijaitsevat kosteikkojen kuten avovesialueiden tai soiden reunamilla. Laji rakentaa taitavasti tehdyn pallomaisen pesänsä yleensä koivuun. Umpinaiseen pesään jätetään yksi kulkuaukko, josta käsin mm. poikasten ruokkiminen tapahtuu.

Esiintyminen Vaasassa. Pyrstötiainen on erittäin harvalukuinen pesimälintu. Sen reviireitä löytyi maastokartoituksissa vain kymmenkunta. Kaikki esiintymisalueet olivat maisemarakenteellisesti laaksopainanteissa ja lehtimetsissä kosteikkojen läheisyydessä. Vaasassa pyrstötiaisen saattaa löytää Onkilahden-Pukinjärven laaksosta tai Etälän Kaupunginselän rantojen nuorista koivikoista.