Ohita valikko

Merihanhi

Anser anser

Merihanhi pesii Vaasassa ulkosaaristossa. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Merihanhi on suurin maamme luonnonvaraisista hanhilajeista. Laji on muuttolintu, joka saapuu maaliskuun loppupuolelta alkaen Vaasaan. Tähän aikaan vuodesta merihanhet ruokailevat päivisin pelloilla ja lentävät yöpymään läheisille merenlahdille suurina parvina. Keväisin merihanhia näkee Vaasassa Söderfjärdenin pelloilla ja Sundominlahdella. Syksyisin suurimmat parvet ovat liikkeellä elokuussa.

  • Pituus 75-85 cm
  • Pesä maassa
  • Muuttaa Länsi- ja Lounais-Eurooppaan
  • Ravintona heinäkasvit, siemenet, jyvät

Elinympäristö. Vaasan saaristossa merihanhi on ulkosaariston pesimälintu. Gerbyn saaristossa kesällä 2007 tehdyssä linnustokartoituksessa merihanhia ei havaittu pesimässä sisäsaaristossa.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasan saaristossa pesivien merihanhien määrä on atlasaineiston mukaan kohtalaisen pieni. Laji on atlasvuosina havaittu noin kymmeneltä paikalta. Saaristossa tehtyjen pesimälinnustolaskentojen mukaan merihanhien määrät ovat olleet kasvussa viime vuosina.