Förbigå menyn

Grågås

Anser anser

Grågåsen häckar i Vasas yttre skärgård. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Grågåsen är den största av gåsarterna som förekommer naturligt i vårt land. Arten är en flyttfågel, som kommer till Vasa i slutet på mars. Vid den tiden på året äter grågässen dagtid på åkrarna och flyger i stora flockar ut till närbelägna havsvikar för att övernatta. På vårarna ses grågässen på Söderfjärdens åkrar och vid Södra Stadsfjärden. På höstarna är de största flockarna i rörelse i augusti.

  • Längd 75-85 cm
  • Häckar på marken
  • Flyttar vintertid till västra och sydvästra Europa
  • Livnär sig på gräsväxter, frön och säd

Livsmiljö. I Vasa skärgård hör grågåsen till de häckande fåglarna i ytterskärgården. Vid en fågelkartering i Gerby skärgård 2007 upptäcktes inga häckande grågäss i innerskärgården.

Förekomst i Vasa. Andelen grågäss som häckar i Vasa skärgård är relativt liten. Under undersökningsåren noterades arten på ca tio platser. Enligt häckfågelkarteringar som gjorts i skärgården har antalet grågäss ökat under de senaste åren.