Ohita valikko

Telkkä

Bucephala clangula

Telkkä. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Telkkä on yleinen ja runsaslukuinen vesilintu Suomessa. Laji on joustava elinpiirinsä valinnan suhteen, joten telkkä on laajalle levinnyt. Suomessa laji on kaikenlaisten vesistöjen lintu aina pohjoisinta Lappia myöten.

  • Pituus 45-50 cm
  • Pesii vanhoissa palokärjen koloissa ja pöntöissä
  • Talvehtii pääasiassa Itämeren eteläosissa
  • Syö vesieläimiä

Elinympäristö. Telkän pesimäympäristöksi kelpaavat metsälammet, merenlahdet, metsäiset saaret sekä ojanvarret. Pesimiseen on löydyttävä sopiva kolopuu tai pönttö. Usein telkänpesiä on löydetty metsästä helmipöllöille asetetuista pesäpöntöistä, jolloin lähimmälle vesialueelle on saattanut olla satojen metrien matka.

Esiintyminen Vaasassa. Telkkä pesii Vaasassa merenrannikolla, sisäsaaristossa ja sisämaan pienvesien läheisyydessä. Laji pesii luontaisesti palokärjen vanhoissa pesäkoloissa sekä ihmisen rannoille ripustamissa pesäpöntöissä. Tämän vuoksi telkkä puuttuu ulkosaariston puuttomilta luodoilta. Telkkä on Vaasan vesialueilla tavanomainen näky. Se on havaittu pesimäaikaan noin 200 atlasruudun alueella.