Ohita valikko

Kadonneet puutarhat

Karttapalveluun

Seurahuoneenpuiston säästynyttä kivimuuria. Kuva Hanna Kalliomaa 2009.

Kadonneet puutarhat sijaitsevat Mustasaaren kirkon pohjois–itäpuolella Postikadun, Adelcrantzinkujan ja Itäisen Aitakadun varren omakotitaloalueen välissä. Nimensä mukaisesti alueelta on hävinnyt ennen Vaasan paloa paikalla sijainneet puutarhat. Nykyisin alue on pääosin niittyä ja niittypohjaista metsää. Kulku alueella on haasteellista, koska selkeää polkuverkostoa ei ole ja keväisin alavin osa peittyy laajalti tulvan alle.

Niittyalueen pohjoisosassa sijaitsi 1800-luvun alkupuoliskolla Seurahuoneenpuisto ja kaivohuone, keskivaiheilla köyhäintalon ryytimaa ja eteläpäässä laamanni Roschierin ja hovioikeuden presidentin puutarhat. Puutarhat ovat nykypäivänä vain muisto, mutta alueen kivimuurit ja -aidat, umpeen soistunut pyöreä lampi sekä jokunen villiintynyt puutarhakasvi osoittavat puutarhojen aikaisemmin sijainneen paikalla.

Kadonneet puutarhat ovat helppokulkuisimpia keväällä ennen kuin kasvillisuus on kasvanut kovin korkeaksi. Myös kiviaidat ovat helpoiten erotettavissa tällöin. Kesällä pääsee tosin näkemään joitain alueella säästyneitä kulttuurikasveja kuten illakkoja, lehtosinilatvoja, ruusuja ja pajuangervoja. Syksyllä erottaa parhaiten ympäristöstään Mustasaaren kirkon parkkipaikan reunalla kasvavaa kaksi vanhaa lehmusta, jotka ovat aikanaan todennäköisesti osoittaneet hovioikeuden presidentin puutarhan sisäänkäynnin paikan.

Hovioikeuden presidentin kadonneen puutarhan portin lehmukset. Kuva Hanna Kalliomaa 2009.