Ohita valikko

Kulttuuriympäristökohteet

LuontoVaasa-sivustolla esitellyt kulttuurikohteet ovat ihmisen toiminnan myötä muokkautuneita ympäristöjä. Kohteet ovat erityyppisiä ja -ikäisiä ja niiden tarjonta vaihtelee rakennuksista ja rakenteista kulttuurikasvillisuuteen. Kunkin kohteen mielenkiintoisimmat vierailukohteet on mainittu erikseen sen omalla sivulla, mutta nähtävää riittää toki muutakin. Kohteisiin voi tutustua myös karttamuodossa LuontoVaasa-sivujen karttapalvelussa. Alla on termistöä, johon voi törmätä kulttuuriympäristöstä puhuttaessa.

Huutoniemen sairaala-alue. Kuva Christine Bonn.

Kulttuuriympäristö toimii yleiskäsitteenä, jolla tarkoitetaan kulttuurin vaiheita ja luonnon vuorovaikutusta ilmentävää ympäristöä. Kulttuuriympäristöön kuuluuvat myös ihmisen ympäristölleen antamat merkitykset, tulkinnat ja nimet. Kulttuuriympäristö on kokonaisuus, jonka muodostaa rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema sekä muinaisjäännökset.

Rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö on näkyvin osa kulttuuriympäristöä. Rakennettua kulttuuriympäristöä ovat rakennukset sisä- ja ulkotiloineen, rakennelmat, rakennetut alueet, kuten pihat ja puistot sekä erilaiset rakenteet, kuten tiet, kanavat, sillat tai majakat. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu siis yhdyskuntarakenteesta.

Kulttuurimaisema. Maisema on jaettavissa joko luonnonmaisemaksi tai kulttuurimaisemaksi. Karkeasti jaoteltuna kulttuurimaisema on syntynyt ihmisen muokkaamana, kun luonnonmaisema on luonnon muovaamaa. Kulttuurimaisemaa voi jaotella edelleen ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta syntyvään maaseudun kulttuurimaisemaan ja ihmisen lähes yksin muovaamaan kaupunkimaisemaan eli urbaaniin maisemaan. Kulttuurimaisema ja -ympäristö eivät ole vain yksittäisiä ja erillisiä kohteita ja alueita, vaan yksittäisten osien yhtenäinen alueellinen ja ajallinen kokonaisuus.

Kulttuurikasvillisuus tarkoittaa ihmisen toiminnan myötä olennaisesti muokkautunutta kasvillisuutta, esim. pellot, perinnemaisemat ja puistot.

Kulttuurikasvit ovat ihmisten myötä pihoista ja viljelyksiltä luontoon levinneitä kasveja.