Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Uiminen

Uimarannat

Vaasassa uimakausi on määritelty ajanjaksolle 15.6.–31.8.

Vaasassa on yhdeksän ja Vähässäkyrössä kaksi uimarantaa, joita ylläpidetään Vaasan kaupungin Viheralueyksikön toimesta. Vaasassa uimarannat ovat saavutettavissa autolla, jalan, pyöräillen sekä kohtuullisen matkan päähän myös julkisilla kulkuvälineillä.

Uimarannoista viisi on sosiaali- ja terveysministeriön mukaisia yleisiä uimarantoja:

 • Ahvensaari
 • Hietasaari
 • Kustaanlinna
 • Mansikkasaari
 • Strömsö

Yleisiä, pieniä uimarantoja on neljä:

 • Isolahti
 • Kronvik
 • Paratiisisaari
 • Viikinga

Vähänkyrössä on kaksi uimarantaa:

 • Merikaarto itäranta
 • Merikaarto länsiranta

Useat lait, viranomaisten määräykset sekä ohjeet koskevat uimarantojen kunnossapidon toteuttamista. Uimarantojen hoitoa, ylläpitoa, varustetasoa sekä veden laatua valvotaan näiden avulla.

 • Yleisiltä uimarannoilta uimavedestä otetaan näytteitä kolmesti uimakauden aikana sekä kerran ennen uimakautta.
 • Pieniltä yleisiltä uimarannoilta uimavesinäytteitä otetaan kolmesti uimakauden aikana.

Vaasassa uimavesiä koskevasta näytteenotosta ja tutkimisesta vastaavat Vaasan kaupungin ympäristöosasto sekä KVVY-Botnialab.

Uimarannoista, joilla käy huomattava määrä uimareita uimakauden aikana, tulee laatia EU:n uimavesidirektiivin mukaiset uimavesiprofiilit. Uimavesidirektiivi edellyttää seuraamaan ja arvioimaan uimaveden laatua sekä ilmoittamaan tulokset ja uimaveden laatua heikentävät lähteet uimavesiprofiilissa. Uimavesidirektiivi edellyttää myös uimaveden laadun luokituksen sekä siitä tiedottamisen. Uimavesi luokitellaan huonoksi, riittäväksi, hyväksi tai erinomaiseksi.

Alasivut

Ota yhteyttä

Kunnossapito ja korjauspyynnöt ma–pe klo 8–16

 • 040 353 1848