Ohita valikko

Uimarannat

Vaasassa uimakausi on määritelty ajanjaksolle 15.6.–31.8.

Vaasassa on yhdeksän ja Vähässäkyrössä kaksi uimarantaa, joita ylläpidetään Vaasan kaupungin kuntatekniikan (Omaisuudenhallinta / viheralueet) toimesta. Vaasassa uimarannat ovat saavutettavissa autolla, jalan, pyöräillen sekä kohtuullisen matkan päähän myös julkisilla kulkuvälineillä.

Uimarannoista viisi on sosiaali- ja terveysministeriön mukaisia yleisiä uimarantoja:

 • Ahvensaari
 • Hietasaari
 • Kustaanlinna
 • Mansikkasaari
 • Strömsö

Yleisiä, pieniä uimarantoja on neljä:

 • Isolahti
 • Kronvik
 • Paratiisisaari
 • Viikinga

Vähänkyrössä on kaksi uimarantaa:

 • Merikaarto itäranta
 • Merikaarto länsiranta

Useat lait, viranomaisten määräykset sekä ohjeet koskevat uimarantojen kunnossapidon toteuttamista. Uimarantojen hoitoa, ylläpitoa, varustetasoa sekä veden laatua valvotaan näiden avulla.

 • Yleisiltä uimarannoilta uimavedestä otetaan näytteitä kolmesti uimakauden aikana sekä kerran ennen uimakautta.
 • Pieniltä yleisiltä uimarannoilta uimavesinäytteitä otetaan kolmesti uimakauden aikana.

Vaasassa uimavesiä koskevasta näytteenotosta ja tutkimisesta vastaavat Vaasan kaupungin ympäristöosasto sekä KVVY-Botnialab.

Uimarannoista, joilla käy huomattava määrä uimareita uimakauden aikana, on laadittu EU:n uimavesidirektiivin mukaiset uimavesiprofiilit. Uimavesidirektiivi edellyttää seuraamaan ja arvioimaan uimaveden laatua sekä ilmoittamaan tulokset ja uimaveden laatua heikentävät lähteet uimavesiprofiilissa. Uimavesidirektiivi edellyttää myös uimaveden laadun luokituksen sekä siitä tiedottamisen. Uimavesi luokitellaan huonoksi, tyydyttäväksi, hyväksi tai erinomaiseksi.

Uimavesien laatu

2024

Kesällä -24 voimassa olevat uimaveden laatuluokat ovat:

Ahvensaari HUONO
Hietasaari HYVÄ
Kustaanlinna HYVÄ
Mansikkasaari ERINOMAINEN
Strömsö ERINOMAINEN

2023

Uimarantaveden laatuluokka EU-rannoilla 2023 (laatuluokka perustuu veden laatuun vuosina 2019-2022) :

Ahvensaari TYYDYTTÄVÄ
Hietasaari HYVÄ
Kustaanlinna ERINOMAINEN
Mansikkasaari ERINOMAINEN
Strömsö ERINOMAINEN

7.-8.8.2023

17.7.2023

26.6.2023

5.6.2023

2022

Uimarantaveden laatuluokka EU-rannoilla 2022 (laatuluokka perustuu veden laatuun vuosina 2018-2021) :

Ahvensaari HYVÄ
Hietasaari TYYDYTTÄVÄ
Kustaanlinna ERINOMAINEN
Mansikkasaari ERINOMAINEN
Strömsö ERINOMAINEN

8.-12.8.2022

18.7.2022

28.6.2022

6.6.2022

2021

Uimarantaveden laatuluokka EU-rannoilla 2021:

Ahvensaari HYVÄ
Hietasaari TYYDYTTÄVÄ
Kustaanlinna ERINOMAINEN
Mansikkasaari ERINOMAINEN
Strömsö ERINOMAINEN

19.7.2021 (pdf)

28.6.2021 (pdf)

10.6.2021 (pdf)

9.8.2021 (pdf)

2020

Uimarantaveden laatuluokka EU-rannoilla 2020:

Ahvensaari HYVÄ
Hietasaari HYVÄ
Kustaanlinna ERINOMAINEN
Mansikkasaari ERINOMAINEN
Strömsö ERINOMAINEN

8.6.2020 EU-rannat (pdf)

29.6.2020 (pdf)

20.7.2020 (pdf)

10.8.2020 (pdf)

2019

Uimarantaveden laatuluokka EU-rannoilla 2019:

Ahvensaari HYVÄ
Hietasaari TYYDYTTÄVÄ
Kustaanlinna ERINOMAINEN
Mansikkasaari ERINOMAINEN
Strömsö ERINOMAINEN

3.6.2019 (pdf)

24.6.2019 (pdf)

22.7.2019 (pdf)

12.8.2019 (pdf)

Alasivut

Ota yhteyttä

Kunnossapito ja korjauspyynnöt ma–pe klo 8–16