Förbigå menyn

Badstränderna

Badsäsongen i Vasa har fastslagits till perioden 15.6–31.8.

I Vasa finns nio och i Lillkyro två badstränder, som upprätthålls av Vasa stads kommunteknik (Egendomsförvaltning / grönområdena). Till badstränderna i Vasa kommer man med bil, till fots, med cykel samt också med kollektivtrafiken på ett rimligt avstånd.

Av badstränderna är fem allmänna badstränder enligt social- och hälsovårdsministeriets kriterier:

 • Abborrön
 • Gustavsborg
 • Sandö
 • Smulterö
 • Strömsö

De allmänna, små badstränderna är fyra:

 • Vikinga
 • Storviken
 • Paradisön
 • Kronvik

I Lillkyro finns två badstränder:

 • Merikarts norra strand
 • Merikarts södra strand

Flera lagar, föreskrifter och anvisningar av myndigheterna gäller underhållet av badstränder. Med hjälp av dem övervakas skötseln och underhållet av badstränderna och deras utrustningsnivå samt vattenkvalitet. På de allmänna badstränderna tas prover på badvattnet tre gånger under badsäsongen samt en gång innan den börjar. På de små allmänna badstränderna tas badvattenprov tre gånger under badsäsongen. I Vasa ansvarar Vasa stads miljöavdelning samt KVVY-Botnialab för provtagningen av badvattnen i Vasa och för analyseringen av proverna.

Över sådana badstränder som har ett stort antal badare under badsäsongen ska badvattenprofiler, som stämmer överens med EU:s badvattendirektiv, utarbetas. Badvattendirektivet förutsätter att man följer med och bedömer kvaliteten på badvattnet samt i badvattenprofilen meddelar resultaten och de källor som försämrar badvattenkvaliteten. Badvattendirektivet förutsätter också att badvattenkvaliteten klassificeras samt att om detta informeras. Badvattnet klassificeras som dåligt, tillräckligt, bra eller utmärkt.

Badvattenkvaliteten

2024

På sommaren -24 är i kraftvarande kvalitetsklassificering följande:

Abborrön DÅLIG
Sandön GOD
Gustavsborg GOD
Smulterön UTMÄRKT
Strömsö UTMÄRKT

2023

Badvattnets kvalitetsklassificering vid EU-badstränderna (kvalitetsklass grundar sig på vattenkvalitet under åren 2019-2022):

Abborrön TILLFREDSSTÄLLANDE
Sandön GOD
Gustavsborg UTMÄRKT
Smulterön UTMÄRKT
Strömsö UTMÄRKT

7.-8.8.2023

17.7.2023

26.6.2023

5.6.2023

2022

Badvattnets kvalitetsklassificering vid EU-badstränderna (kvalitetsklass grundar sig på vattenkvalitet under åren 2018-2021):

Abborrön GOD
Sandön TILLFREDSSTÄLLANDE
Gustavsborg UTMÄRKT
Smulterön UTMÄRKT
Strömsö UTMÄRKT

8./12.8.2022

18.7.2022

28.6.2022

6.6.2022

2021

Badvattnets kvalitetsklassificering vid EU-badstränderna:

Abborrön GOD
Sandön TILLFREDSSTÄLLANDE
Gustavsborg UTMÄRKT
Smulterön UTMÄRKT
Strömsö UTMÄRKT

19.7.2021 (pdf)

28.6.2021 (pdf)

10.6.2021 (pdf)

9.8.2021 (pdf)

2020

Badvattnets kvalitetsklassificering vid EU-badstränderna:

Abborrön GOD
Sandön GOD
Gustavsborg UTMÄRKT
Smulterön UTMÄRKT
Strömsö UTMÄRKT

8.6.2020 EU-stränderna (pdf)

29.6.2020 (pdf)

20.7.2020 (pdf)

10.8.2020 (pdf)

2019

Badvattnets kvalitetsklassificering vid EU-badstränderna:

Abborrön GOD
Sandön TILLFREDSSTÄLLANDE
Gustavsborg UTMÄRKT
Smulterön UTMÄRKT
Strömsö UTMÄRKT

3.6.2019 (pdf)

24.6.2019 (pdf)

22.7.2019 (pdf)

12.8.2019 (pdf)

Undersidor

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16