Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

lapsia ulkona

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaasassa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.

Toiminta on perheille vapaaehtoista ja maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 8-16 välisenä aikana.

Vaasan kaupungin perusopetus vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Koulut voivat järjestää toimintaa itse tai hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Toimintaa järjestetään joko koulun omissa tiloissa tai muissa koulun läheisyydessä sijaitsevissa tiloissa. Jokaisessa yksikössä on toiminnasta vastaava ohjaaja.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ennen ja jälkeen koulupäivän. Tavoitteena on tarjota lapsille monipuolista, virkistävää ja laadukasta vapaa-ajantoimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään kuljetus vain vammaispalvelulain piirissä oleville oppilaille, joille on laadittu erityishuolto-ohjelma.

Ilmoittautuminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Haku on vuosittain tammikuussa.

Toimintaryhmistä päätetään lukuvuosittain määräaikaan mennessä palautettujen hakemusten pohjalta. Päätös paikan saamisesta lähetetään toukokuun loppuun mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen palautetut hakemukset huomioidaan ja mukaan pääsee, mikäli ryhmissä on tilaa. Halutessaan paikkaa voi jäädä jonottamaan. Toimintaan voi hakea erityisin perustein myös kesken toimintakauden hakulomakkeella.

 

Irtisanominen

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kirjallisesti irtisanomislomakkeella. Syksyn aikana irtisanomistilanteessa täydellisen vapautuksen voi saada ainoastaan paikkakunnalta muuton tai perhetilanteen taloudellisen muutoksen (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) vuoksi. Muissa tapauksissa irtisanomiskuukauden jälkeen peritään puolet maksusta lukukauden loppuun.

Mikäli huoltaja haluaa sanoa paikan kevätlukukaudeksi kokonaan irti, tulee tämä tehdä 30.11. mennessä. Näin muutokset tulevat voimaan tammikuun alusta alkaen. Kevätlukukaudella irtisanoutuminen toiminnasta tapahtuu irtisanomisajan puitteissa (1 kk)).

 

Maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka on 100 euroa. Maksuun sisältyy ohjaus, välipala, materiaalit ja vakuutus.

Toimintamaksuista voidaan myöntää maksuvapautusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautusta haetaan maksuvapautuslomakkeella.

Sisaralennus

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävästä maksusta voidaan myöntää sisaralennus, mikäli samasta perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi mukana toiminnassa, määrätään seuraavasta lapsesta maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta (nuorin lapsi 100 e / kk, 2. lapsi 50 e / kk ja kolmas 20 e / kk).

Alennus haetaan sisaralennuslomakkeella.

Sisaralennusta ei myönnetä takautuvasti.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Perusopetuksen hallinto

Pe­rus­o­pe­tuk­sen hal­lin­non au­kio­loai­ka

  • ma - to klo 13 - 15, muina aikoina ainoastaan ajanvarauksella