Ohita valikko
lapsia ulkona

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaasassa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.

Toiminta on perheille vapaaehtoista ja maksullista. Toimintapaikka voidaan myöntää, mikäli molemmat vanhemmat ovat töissä, opiskelevat tai toiminnan tarpeelle on jokin muu erityinen syy.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 8-16 välisenä aikana.

Vaasan kaupungin perusopetus vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Osassa kouluja kaupunki järjestää toiminnan itse ja osassa toiminnan järjestää palveluntuottaja.  Toimintaa järjestetään joko koulun omissa tiloissa tai muissa koulun läheisyydessä sijaitsevissa tiloissa. Jokaisessa yksikössä on toiminnasta vastaava ohjaaja.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ennen ja jälkeen koulupäivän. Tavoitteena on tarjota lapsille monipuolista, virkistävää ja laadukasta vapaa-ajantoimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään kuljetus vain vammaispalvelulain piirissä oleville oppilaille, joille on laadittu erityishuolto-ohjelma.

Ilmoittautuminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Haku on vuosittain tammikuussa.

Toimintaryhmistä päätetään lukuvuosittain määräaikaan mennessä palautettujen hakemusten pohjalta. Päätös paikan saamisesta lähetetään toukokuun loppuun mennessä.

Toimintaan voi hakea myös hakuajan päättymisen jälkeen. Tällöin huoltaja täyttää jälkihakulomakkeen Wilmassa tai toimittaa hakulomakkeen perusopetuksen palvelusuunnittelijalle. Jälkihaku on auki Wilmassa 1.4. alkaen. Jälkihaussa palautetut hakemukset huomioidaan ja mukaan pääsee, mikäli ryhmissä on tilaa. Halutessaan paikkaa voi jäädä jonottamaan.

 

Irtisanominen

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan Wilmassa tai kirjallisesti irtisanomislomakkeella. Syksyn aikana irtisanomistilanteessa täydellisen vapautuksen voi saada ainoastaan paikkakunnalta muuton tai perhetilanteen taloudellisen muutoksen (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) vuoksi. Muissa tapauksissa irtisanomisen jälkeen peritään puolet maksusta lukukauden loppuun. Etätyö ei ole taloudellinen peruste maksusta vapautumiselle.

Mikäli huoltaja haluaa sanoa paikan kevätlukukaudeksi kokonaan irti, tulee tämä tehdä 30.11. mennessä. Näin muutokset tulevat voimaan tammikuun alusta alkaen. Tarkemmat tiedot löydät irtisanomislomakkeesta.

 

Maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka on 120 euroa 1.8.2023 alkaen. Maksuun sisältyy ohjaus, välipala, materiaalit ja vakuutus.

Toimintamaksuista voidaan myöntää maksuvapautusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautusta haetaan maksuvapautuslomakkeella. Maksuvapautusta ei myönnetä takautuvasti.

Sisaralennus

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävästä maksusta voidaan myöntää sisaralennus, mikäli samasta perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi mukana toiminnassa, määrätään seuraavasta lapsesta maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta (nuorin lapsi 120 e / kk, 2. lapsi 60 e / kk ja kolmas 24 e / kk).

Alennus haetaan sisaralennuslomakkeella.

Sisaralennusta ei myönnetä takautuvasti.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Perusopetuksen hallinto

Pe­rus­o­pe­tuk­sen hal­lin­non au­kio­loai­ka

  • asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella