Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
lapsia ulkona

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaasassa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.

Toiminta on perheille vapaaehtoista ja maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 8-16 välisenä aikana.

Toimintaa järjestetään lähinnä kouluissa, ja jokaisessa yksikössä on toiminnasta vastaava ohjaaja. Aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään kuljetus vain vammaispalvelulain piirissä oleville oppilaille, joille on laadittu erityishuolto-ohjelma.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ennen ja jälkeen koulupäivän. Tavoitteena on tarjota lapsille monipuolista, virkistävää ja laadukasta vapaa-ajantoimintaa.

Ilmoittautuminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Haku on vuosittain tammikuussa.

Toimintaryhmistä päätetään lukuvuosittain määräaikaan mennessä palautettujen hakemusten pohjalta. Päätös paikan saamisesta lähetetään toukokuun loppuun mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen palautetut hakemukset huomioidaan ja mukaan pääsee, mikäli ryhmissä on tilaa. Halutessaan paikkaa voi jäädä jonottamaan. Toimintaan voi hakea erityisin perustein myös kesken toimintakauden hakulomakkeella.

 

Irtisanominen

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kirjallisesti irtisanomislomakkeella. Syksyn aikana irtisanomistilanteessa täydellisen vapautuksen voi saada ainoastaan paikkakunnalta muuton tai perhetilanteen taloudellisen muutoksen (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) vuoksi. Muissa tapauksissa irtisanomiskuukauden jälkeen peritään puolet toimintamaksusta.

Maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka on 100 euroa. Maksuun sisältyy ohjaus, välipala, materiaalit ja vakuutus.

Toimintamaksuista voidaan myöntää maksuvapautusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautusta haetaan maksuvapautuslomakkeella.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Perusopetuksen hallinto

Pe­rus­o­pe­tuk­sen hal­lin­non au­kio­loai­ka

  • 9 - 15