Ohita valikko
Koululiikunta

Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminta on peruskoulun 1.-9.-luokkien oppilaille tarkoitettua maksutonta ja vapaaehtoista harrastustoimintaa. Tarjolla on muun muassa liikuntakerhoja. Koulut tiedottavat omista kerhoistaan lukukausien alussa.

Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnalla halutaan tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi kokoperusopetuksen.

Toiminnan piiriin halutaan saattaa niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole  esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnalla pyritään syventämään kodin ja koulun yhteistyömuotoja sekä lisäämään oppilaiden osallisuutta.

Kerhotoiminnan järjestämisessä hyödynnetään kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja kaupungin eri hallintokuntien osaamista.